2012/06/28

Lindas grāmatplaukts nr 4 / Lindas Bookshelf # 4


Šodien atkal piedāvāju ielūkoties kādā no mana grāmatplaukta grāmatām. Autore Darla Simsa piedāvā grāmatu „99 reljefo stabiņu raksti” (2010. gads). Tā kā man reljefie stabiņi ir mīļa tēma, tad nopriecājos, ieraugot šo grāmatu, un uzreiz sapratu, ka tā man ir vajadzīga.
Today I would like to offer to look in another book from my bookshelf. Author Darla Sims book „99 crochet post stitches” (2010). As I love post stitches I was very happy when I saw this book, and realized I need it.
 
Autorei tuva ir arī adīšana, kas viņu iedvesmojusi pārnest adīšanai raksturīgus rakstus tamborēšanas tehnikā. Esmu jau iepriekš teikusi, ka tas ir mazliet ironiski, ka adītāji cenšas adīt mežģīnes, bet tamborētāji – pīnes. Bet tas tikai kārtējo reizi pierāda, ka katra tehnika ir neizsmeļama un attīstībā esoša.
Author is also close with knitting that has inspired her to create patterns – that are characteristic to knitting – in crochet. I have said it before tahat it is a bit ironic that knitters tend to do lace, and crocheters – cables. But that once again proove that every technique is endless and in development.
  
Vāks / Front cover

Plusi un mīnusi šai grāmatai ir tādi pat, kā iepriekšējaišīs autores grāmatai, kuru aprakstīju, izņemot kļūdas – tās gan es vēl neesmu ievērojusi. Diemžēl shēmas grāmatā atkal nav iekļautas – derēs tikai tiem, kas lasa rakstītos apraksus. Raksti variē no vidējas grūtības līdz sarežģītiem.
Pros and cons of the book are the same as for the previous book I reviewed, except for mistakes – haven’t found them yet. Unfortunately there are no charts – the book will be a fit for those who read written descriptions only. The patterns vary from intermediate to advanced. 
  

Manuprāt, šī ir tiešām vērtīga grāmata tiem, kam patīk tamborējumos izmantot reljefos stabiņus. Apsolos jau pavisam drīz jums nodot atrādīšanai kaut ko „reljefu” no savas puses, kā radīšanai izmantoju arī dažus rakstus no šīs grāmatas.
I think this is a very useful book for those who love to use post stitches in their crochets. And I promise to show off something that I have created from post-stitches pretty soon, I used also some patterns from this book.„Tu vari radīt šķietami neiespējamo, ja paskaties uz lietām no citām pusēm.”
/Darla Simsa/
„You can create the seemingly impossible when you keep looking at things
in different ways.” /Darla Sims/

2012/06/25

Uz šķīvja vai džemperī? / On the plate or in the sweater?


Pēdējā laikā dzirdamas arvien jaunas dabīgās šķiedras, no kurām ražo dziju – te dažas vasarai piemērotas.
There are more and more new natural fibers used in making yarn lately – here are some suited for summer.

Bambuss / Bamboo

Bambuss pa dziju plauktiem jau grozās vairākus gadus. To iegūst no bambusa auga. Šķiedra dod vēsas sajūtas ādai, ir ērta valkāšanai, mīksta un veido labu kritumu. Tai piemīt tāda pat mitruma absorbēšana kā kokvilnai, bet labāka mirtuma pārnese – padarot to gan ērtāku, gan higiēniskāku.
Pieredze.
Esmu tamborējusi ar dažādiem bambusiem – sajūtas bija no „ļoti patīk” līdz „nu tā...”. Dažas dzijas ķērās aiz adatas, citas slīdēja ļoti labi. Kopumā bambuss ir ļoti piemērots tamborēšanai, jo šķiedra parasti nav ļoti savīta – līdz ar to garantēts mīksts, krītošs tamborējums.


Bamboo is in the shelves of yarn stores for years already. This fiber is cool to the skin, comfortable to wear, and has beautiful drape and softness.It has the same moisture absorption as cotton but better moisture transmission, making it both more comfortable and more sanitary.
Experience.
I have crocheted with different types of bamboos – and my experience was from „love” till „so so...”. Some yarns catched to the hook too much, others slided very well. Overall bamboo is very suited for crochet, usually the fiber is not too twisted/span – so the crochet will come out soft and drapey.

Sojas Zīds / Soy Silk

Sojas Zīds taisīts no tofu ražošanas atkritumiem. Tas ir mīksts, spīdīgs, un ir patīkams vērpjot, tamborējot, adot un aužot. Pēc izskata un pielietošanas tas ļoti atgādina zīdu. Sojas Zīdam pievienojot vilnu, dzija iegūs atmiņu (kā noliek, tā stāv) un elastību, vienlaicīgi saglabājot Sojas Zīda mīkstumu un spīdīgumu.
Pieredze: pagaidām nav. 
 
Soy Silk is made of left-overs from the tofu manufacturing process. It is soft, lustrous, a pleasure to spin, and crochet, knit or weave. It truly resembles Silk in appearance and handling. Adding wool to Soy Silk - yarn will have memory and bounce while maintaining the softness and luster of Soy Silk.
Experience:
not yet.

Banāns / Banana

Tāpat kā bambuss, arī banāna šķiedra ir vēsa, mitruma caurlaidīga un ērta. Visbiežāk sastopams kopā ar zīdu vai vilnu.
Pieredze:
vēl nav.
 
The same a bamboo, banana fiber yarn is cool, moisture permeable and comfortable. Usually blended with silk or wool.
Experience:
not yet.

2012/06/22

Par ko cepiens? / What’s the fuss about?


Pēdējā(-s) dienā(-s) tracis sacelts ap ASV Olimpisko Komiteju (USOC) un Ravelry.com rīkotajām Ravelypmics adīšanas/tamborēšanas sacensībām – Ravelympics. Īsumā būtība tāda – komiteja aizrakstījusi vēstuli Ravelry, ka vēlas aizsargāt savu intelektuālo īpašumu (nosaukumu, logo utt.), un vēlas, lai Ravelry neizmanto daļēju „olympics” nosaukumu un viņu logo konkursa darbos. Ar tiesībām viss ok, bet tonis un apzīmējumi, kādi tika lietoti vēstulē... lasiet paši: http://www.ravelry.com/discuss/for-the-love-of-ravelry/2189293/1-25
  
Pēc daudzu tūkstošu cilvēku saniknošanas (pat tādā līmenī, ka #Ravelympics ir top hashtags twitterī, jo iesaistījās ne tikai tie, kas piedalās Ravelympics, bet arī tie, kas atbalsta, un cilvēki no malas), USOC uzrakstīja pieticīgu atvainošanās vēstuli: http://www.teamusa.org/News/2012/June/21/statement-from-usoc-spokesperson-patrick-sandusky.aspx

Šeit Crochet Liberation Front vadītājas Laurie Wheeler atbilde  USOC vēstulei (kuru USOC būtu vajadzējis izlasīt, pirms rakstīja formālo atvainošanās vēstuli) – manuprāt, ļoti sakarīgi, jo runa nav par tiesībām, bet par necienīgo toni, kādā USOC attiecas pret šo pasākumu: http://www.crochetliberationfront.com/2012/06/open-letter-to-the-us-olympic-committee/

2012/06/20

Daži publikāciju jaunumi / Some publication news

Bauble Bracelet aprakstu no Interweave Crochet Accessories 2011 tagad var nopirkt ŠEIT.
You can now purchase a pattern of Bauble Bracelet from Interweave Crochet Accessories 2011 HERE


Un šeit VIDEO - Crochet! Magazine 2012. gada Vasaras izdevuma video apskats (esmu 2:55 min).
And here is a VIDEO review of Crochet! Magazine Summer 2012 issue (I'm in 2:55 min).


2012/06/13

Lindas grāmatplaukts Nr 3 / Lindas Bookshelf Nr 3


Šoreiz apskatīšu Darlas Simsas grāmatu „280 tamborējumu vēdekļu rakstu”. Grāmata izdota 2006. gadā – tajā apkopotas 280 vēdekļveidīgi tamborēšanas raksti. Grāmata A4 formātā, mīkstajos vākos.
This time I will review Darla Sims’ book „280 Crochet Shell Patterns”. The book is released in 2006 – and contains 280 shell style crochet patterns. The book is paperback, A4 format.


Plusi/ Pros
Labas bildes / Good pictures
Rakstītie apraksti – patiks aprakstu lasītājiem / Written descriptions – description readers will love it
Raksti ir gan pavisam vienkārši, gan sarežģītāki / Patterns included vary from easy to advanced
Katram rakstam dots nosaukums / Every pattern has its name
Grāmatā iekļauti arī saīsinājumi un zīmējumi daži izskaidrojoši zīmējumi / Abbreviations and some explanational drawings included in the book
 
Mīnusi / Cons
Nav shēmu – šis man liekas vislielākais mīnuss, kas krienti samazina šīs grāmatas pielietojamību / No charts – this for me is the biggest con, that diminishes the usage of the book a lot
Daži apraksti ir kļūdaini – ja neprot nolasīt rakstu no bildes, var sagādāt grūtības / Some descriptions have errors – if you can’t „read” the pattern from the picture, it can be pretty tough
  

Kopumā jāsaka, ka grāmata laba, pietiekoši daudzveidīga, bet man – kā vizuālai tamborētājai – vislielākais mīnuss likās shēmu neesamība – tas grāmatas lietošanu apgrūtina. Patika, ka grāmatā iekļautie raksti ir sākot no pavisam vienkāršiem līdz jau sarežģītākiem reljefo stabiņu rakstiem. Patika arī grāmatas tematika – dažreiz vienkārši gribās kaut ko no „vēdekļiem” uztamborēt – tad nu šeit ir veselas 280 iespējas, no kā izvēlēties. Grāmatu iesaku tiem, kas lasa rakstītos aprakstus. 
 
In general the book is good, varied enough, but for me – as a visual crocheter – the biggest con was lack of charts – that dinimishes the usage.  I loved that patterns included in the book varied from easy to advanced post stitch patterns. I loved the theme of the book as well – sometimes you just want to make something out of shells – so here you got whole 280 options to choose from. I suggest this book to people who like to read written descriptions.

2012/06/12

Pačīkstu... / Complaining...


Jums tā nav, ka tad, kad pačīkst, ka kaut kas nav labi, tad uzreiz tas notiek? Man tā ir. Tad nu lūk – pačīkstu, ka ļoti gaidu, kad iznāks jaunās ergonomiskās Clover Amour adatas (saka, ka jūnijā jābūt)... un vēl es pačīkstu, ka daudzi ASV online veikali uz LV nesūta... (ar cerību, ka tagad nu tik sūtīs). Tas arī viss pagaidām.


Does it happen to you too – when you complain that something is not right, then everything suddenly turns right? It happens to me. So – I am now complaining that I’m waiting for new ergonomic Clover Amour hooks to come out (they say it will be in June)... and then I complain about many US online stores not shipping to LV... (with hope that they will do now). That’s all for now.

2012/06/09

Labāk vēlu... / Better later...


Dažādi motīvi, kas sakrājušies laika gaitā /
Different motifs that have piled up over the years

... nekā nekad - uzzināt, ka Starptautiskā apdzijošanas diena ir šodien, nevis 11. jūnijā, kā tas bija pagājušogad. Tad nu atrādu savus sagatavotos un līdz galam nepabeigtos veikumus - mana riteņa Sofijas stūri un nepabeigtu krēslu.


Kvadrātiņu stūre / Granny-square handles

...than never - finding out that International yarnbombing day is today not on 11th June as it was last year. So I give you my prepared and not finished works - handlebars of my bike Sofia, and unfinished chair.

Krēsls vēl tiks pabeigts / The chair will be finished

2012/06/07

Boho Tote

Lai arī laika apstākļi par to diez ko neliecina, klāt vasara - festivālu un pludmales laiks. Mans stils šovasar velk uz bohēmisku, un tajā lieliski iederas šī soma, kas kļuvusi par manu jauno mīļāko somu. 
Although the weather is not too nice over here, it is summer - time for festivals and beach. My summer style tends to be bohemian, and this bag is right on spot - it is now my favorite bag.


Izturīgumam izmantoju īpašus stabiņus, kas somas pamatu veido biezu un izturīgu. Un, protams, bārkstis... tās man patīk - ļoti.
I used special stitches to make the bottom of the bag thick and durable. And, of course, fringes.... I love those - a lot.


Pattern available HERE (Ravelry), HERE (Etsy) and HERE (Craftsy).

2012/06/06

Jauni varoņi / New Heroes


Nesen – trešajā Adīšanas un tamborēšanas blogu nedēļā – viens no uzdevumiem bija pastāstīt par saviem tamborēšanas varoņiem. Uzskaitīju daudz un dažādus, bet pēdējo mēnešu laikā manu uzmanību piesaistījušas divas dāmas, kas mani gāž no kājām.

Recently – at 3rd Knitting and Crochet Blog Week – one of the tasks was to tell about my crochet heroes. I named many, but there are two ladies that have attracted my attention lately – they completely blow my mind off. 
 
Zviedru dizainere Sandra Backlund
Swedish designer Sandra Backlund


un lietuviešu izcelsmes dizainere Laura Theiss.
and Lithuanian-born designer Laura Theiss.


Tās ir dāmas manā stilā. Neko daudz neteikšu – lai runā viņu darbi:
These are my kind of ladies. I won’t say much – let their works speak: