2012/05/25

Horizontālais stabiņš / Horizontal stitch


Kā jau iepriekš grāmatplaukta apskatā teicu – katru reizi šajā grāmatā atrodu ko jaunu un neizmēģinātu. Arī šoreiz manu uzmanību pievērsa kas neizmēģināts – horizontālais stabiņš. Ieguglēju, un nekādu informāciju par šo stabiņu neatradu – vismaz ne ar šādu nosaukumu. 
As I said before in the bookshelf review - I find something new every time I take this book. This time something that I haven't tried out before caught my attention - horizontal stitch. I googled it and didn't find any information about it - at least not under this name.

Tad nu uzskatu par savu pienākumu pastāstīt par to vairāk. 
So I consider it my duty - to tell about it more.

„Vecajos” apzīmējumos horizontālā stabiņa simbolu apzīmē šādi:
Symbol for horizontal stitch in "oldschool" style is:

Foto-pamācība / Photo tutorial

Notamborē 3 gaisa cilpiņas / Chain 3
Apmetums, iedur adatu pirmajā gaisa cilpiņā /
Yarn over, insert hook in 1st chain
Aizķer pavedienu un izvelk caur 1. gaisa cilpai /
Yo, draw through the 1st chain
Aizķer pavedienu un izvelk cauri pirmajām 2 cilpām, kas uz adatas /
Yo, draw yarn through first 2 loops on hook
Aizķer pavedienu un izvelk cauri atlikušajām 2 cilpām (iztamborēts vienkāršais stabiņš) /
Yo, draw yarn through last 2 loops on hook (dc made)
No horizonālajiem stabiņiem var veidot bārkstis un apmales /
Fringes and edges can be made out of horizontal stitches
 
Šeit arī viena shēma, kurā izmantots horizonālais stabiņš. 
(Ievērot: I = vienkāršais stabiņš; . = gaisa cilpiņa)
Here’s a chart with horizontal stitch in it.
(Note: I = double crochet; . = chain)
 

Pirmais horizontālais stabiņš notamborēts (2. rinda) /
First horizontal stitch made (row 2)
Pabeigta 2. rinda / Row 2 done
Pabeigta 3. rinda / Row 3 done
Pabeigta 5. rinda / Row 5 done
Ceru, ka šie foto bija noderīgi, un stabiņš tiks izmantots turpmākos darbos.
I hope the tutorial was useful, and the stitch will be used in the next projects. 

Ps – vai ievērojāt, cik gari tamborējumus apzīmē latviešu valodā, un cik vienkārši – angļu? Pilnīgi piekrītu tiem, kas saka, ka rakstītie apzīmējumi latviski ir ķīnas ābece. Ar tamborēšanas apzīmējumiem (gan simboliem, gan 2 veidu angliskajiem apzīmējumiem) var iepazīties ŠEIT.
Ps – did you notice how long are the names of stitches in latvian, and how short in english? I totally agree with those who say that written patterns in latvian are chinese. You can find out about crochet abbreviations (symbols and both – UK and US terms) HERE.
 

2012/05/23

Lindas grāmatplaukts No 2 / Lindas’ bookshelf No 2


Šodienas grāmata ir latviešu autores Annas Krauzes tamborēšanas rakstu krājums „Tamborējumi. 380 tamborējuma rakstu” no Ģimenes enciklopēdijas bibliotēkas sērijas.
Todays’ book is latvian authors' Anna Krauzes’ stitch pattern dictionary „Crochets. 380 crochet patterns” from Family Library series.
  

Plusi/Pros:
 • ·        Lai gan tā izdota 1992. gadā, tamborēšanas simboli tulkoti gan latviešu, gan krievu valodās – tātad grāmatu var lietot visā bijušajā Padomju savienībā.
  Crochet symbols are both in latvian and russian a
  lthough it is issued in 1992 – so the book can be used in all post Sovet union.
 • ·        Apzīmējumi paskaidroti izsmeļoši un vienkāršā valodā, taču nav pamācību zīmējumu – grāmata nav domāta iesācējiem kā mācību materiāls.
  The symbols are completely explained in a simple manner, but there are no tutorial drawings – the book is not a learning material for beginners.
 • ·        Visiem rakstiem nofotografēts paraudziņš un dota tamborēšanas shēma.
  All patterns have a swatch and a chart.
 • ·        Grāmatā apkopots ļoti plašs klāsts tradicionālās tamborēšanas rakstu – dažādi vienkārši raksti, mežgīņu, vēdekļu, rūtiņtamborējumi, kulīšu raksti, reljefo stabiņu raksti un pīnes, apmales, dažādas formas un motīvi. Daži motīvi arī trīsdimensionāli.
  The book offers very wide range of stitch patterns – different simple patterns, lace, shells, filet crochet, puff stitch patterns, post stitch and cabled patterns, edgings, different forms and motifs. Some motifs are three-dimensional.

Mīnusi/Cons:
 • ·        Būtu gribējies redzēt tamborētos paraudziņus uz gaiša fona.
  I would love to see the swatches on a white background.
 • ·        Tiem, kas nelasa grafiskos simbolus, bet vadās tikai pēc rakstītiem aprakstiem, šī grāmata nederēs.
  This book won’t be appropriate for those who don’t read charts, but crochet from written descriptions instead.
 • ·        Grāmatai ir mīkstie vāki, un manai no intensīvas lietošanas sāk krist ārā lapas.
  The book is paperback, and some pages of my book have started to fall out because of intense usage.

 • ·        Daži raksti fotogrāfijās tik labi „nenolasās”, jo izmantota rakstam nepiemērotas šķiedras vai krāsas dzija.
  Some patterns don’t read as well in photos, because unsuitable fiber or color is used in the swatch.
 • ·        Grāmatā izmantotie simboli ir „vecie” jeb „krievu skolas” apzīmējumi, kādus mūsdienās izmanto visai maz.
  The symbols used in the book are „old-school” or „russian school” symbols, that are used rarely nowadays.
 • ·        Daži raksti man lika pasvīst – shēma uzzīmēta pareizi, bet dažām grūtākajām trūkst virzienu bultiņa (ar bultiņu norādīts tamborēšanas virziens), līdz ar to jāpavingrina pelēkā viela.
  Some patterns made me sweat a bit – the chart was drawn correctly but there were no direction arrows – so I had to exercise my brain cells a bit.

Šī ir mana pirmā tamborēšanas grāmata – liekas, ka zinu to no galvas. Varētu teikt, ka tajā apkopota esence – tā ir ļoti daudzveidīga, un katru reizi tajā atrodu kādu jaunu un neizmēģinātu rakstu. Ja ir iespēja un ja esi zīmēto shēmu fans, noteikti ieteiktu to iegūt savā īpašumā.
This is my first crochet book – I think I know it by heart. I could say that book is essential – very varied, and I find some new and not previously made pattern every time I take that book. If you’re a fan of charts I would warmly suggest to get that book. 
Šķiet, ka ŠEIT var iegūt lietotus šīs grāmatas eksemplārus.
Looks like it is still available HERE.

2012/05/21

6 vietējie / 6 locals


Šodien vēlos apkopot daļu latviešu modes dizaineru, kas savos darbos izmantojuši tamborēšanas tehniku. 
Today I would like to show off some part of latvian fashion designers that have used crochet technique in their works.
1. Baiba Ripa – viņas galvenokārt adītajā 2012. gada rudens kolekcijā iekļauti šie tamborētie mēteļi. Man patīk bezvīļu risinājums plecos.  
1. Baiba Ripa - these crochet coats are included in her 2012 fall collection that is mainly knitted. I love the seamless solution on the shoulders. 

Crochet coat by Baiba Ripa

2. Mārtiņš Pūpols – šī kleita, manuprāt, kometārus neprasa. Skaistums. Cena 3000 Ls.
2. Martins Pupols - I think this dress demands no comments. Beauty. Price 6000 $.

Crochet Dress by Martins Pupols

3. Ieva Janelsiņa – man patīk, kā Ieva savos dizainos integrē tamborējumus – ne par daudz, ne par maz. Akcenti ir īstajās vietās. 
3. Ieva Janelsina - I like how Ieva is integrating crochet in her designs - not too much and not too little. Accents are in the right places.


 
4. Minus 40 – šis zīmols man „iekrita acīs” ar dakšas tamborējumiem. 
4. Minus 40 - this brand caught my eye with hairpin loom crochets. 
  


5. UTHAhats – šo galvassegu veidošanā tiek izmantotas visdažādākās tehnikas – arī tamborēšana. 
5. UTHAhats - different techniques are used in making of these headwear - including crochet. 
  
Headwear by UTHAhats

6. Ilze Patmalniece – šo tamborēto kleitu, kas veidota dziedātājai Inetai Rudzītei, pamanīju kādā ziņu portālā. 
6. Ilze Patmalniece - I saw this crochet dress in a news portal. It is made for latvian singer Ineta Rudzīte.

Crochet dress by Ilze Patmalniece

2012/05/16

Florette Scarf coming soon...

Skice / Sketch

 Iesūtītais paraugs / Submitted sample

© DRG
 Un tā izskatīsies gaidāmajā Crochet! Magazine 2012. gada Vasaras izdevumā /
And this is how it will look in the Crochet! Magazines' Summer 2012 issue


Vāks / Cover
 

2012/05/14

Lindas grāmatplaukts No 1 / Lindas' bookshelf No 1

Izlēmu pārskatīt savu tamborēšanas grāmatu kolekciju, un pa vienai grāmatai šeit apskatīt tās. Kas zin - varbūt, kāds meklē kaut ko tieši tādu, varbūt šaubās, vai ir vērts... utt.
I decided to go over my crochet book collection, and to review them one by one. Who knows - maybe someone is looking for something like that, maybe someoune doubts if it is worth to buy.. etc.

Pirmkārt, jau jāsaka, ka tamborēšanas grāmatas pirkt IR vērts, kaut vai tāpēc, ka tādā veidā jūs atbalstāt industriju - autorus, kas šīs grāmatas veido. Otrkārt, lai mierīgāk naktīs gulētu - esat legāli nopirkuši grāmatu, nevis "nospēruši" internetā nelegāli ieskenētas kopijas. Un, treškārt, - lai pabarotu savu grāmatu kāmi. Man, piemēram, patīk paņemt rokās īstu grāmatu un pāršķirstīt to lapu pa lapai. 
First of all, I must say it IS worth to buy crochet books, because you support the industry that way - authors who write these books. Second, to sleep tighter at nights - you have bought the book legally, not stolen a scanned copy from the internet. And third, - to feed your inner book hamster. I, for instance, love to take a real book in my hands and turn it over page by page.

Tad nu ķeršos pie pašas grāmatas - Linda P. Schapper "The Complete Book of Crochet Stitch Designs. 500 classic & original patterns". Vislielākā tamborgrāmata, kāda man ir. Izdota 2007. gadā, un tai ir 352 lapaspuses. Grāmatā apkopoti 500 tamborēšanas raksti tradicionālajā tamborēšanā (un pāris tunēziskie raksti) - no pavisam vienkāršiem līdz diezgan sarežģītiem. Grāmata angļu valodā, izmantoti US tamborēšanas apzīmējumi. Pieejama arī krieviski.
And now the book - Linda P. Schapper "The Complete Book of Crochet Stitch Designs. 500 classic & original patterns". The biggest crochet book that I have. Issued on 2007, and it has 352 pages. There are 500 traditional (and few tunisian) stitch patterns in the book - starting with very simple ones till pretty complicated ones. The book is written in English, US crochet terms are used. It is available also in Russian.

 Plusi / Pros
 • ir gan rakstīts apraksts, gan shēmas / it has written patterns and charts
 • sākumā vienviet apkopotas visu grāmatā iekļauto rakstu fotogrāfijas (nav jāizšķirsta visa grāmata, lai atrastu sev vajadzīgo). Zem fotogrāfijām raksta numurs un lapaspuse - šis ir ļoti ērti. / photos of stitch patterns are included in the beginning (as an index) of the book (you don't have to go through whole book to find what you need). There are number of the pattern and page under each photo - this is very comfortable.
 • sākumā iekļauti pamācības-zīmējumi ar pamata stabiņiem / tutorials-drawings of basic stitched are included in the beginning of the book
 • iekļauta leģenda (stabiņu saraksts) / symbol dictionary included
 • raksti grāmatā sagrupēti pa grupām (piemēram, raksti no īsajiem stabiņiem, V-veida stabiņiem, vēdekļiem utt.) / patterns are grouped (for example, single crochet patterns, V-stitches, shells etc.)
Mīnusi / Cons
 • Paraugos izmantotā dzija ir vilna - līdz ar to tā plūksnājas un reizēm ir pagrūti saskatīt rakstu. Man būtu gribējies redzēt kaut vai kokvilnu vai jebkuru citu šķiedru, kas neplūksnājas. The yarn used in samples is wool - it is fleecy/hairy, and it is sometimes hard to see the actual pattern. I would like to see cotton or other fiber that doesn't make that wooly effect.
Apkopojot / To sum up: 
Grāmatā iekļautie raksti ir ļoti daudzveidīgi - no pavisam vienkāršiem līdz sarežģītākiem reljefo stabiņu rakstiem. Ļoti labs materiāls gan iesācējiem, gan pieredzējušākiem tamborētājiem, kas veido paši savus modeļus. Iesaku!
The stitch patterns included in the book are very varied - from very simple to complicated patterns of post stitches. It is a good material for both beginners and advanced crocheters/designers that are designing their own designs. I recommend!

2012/05/11

Kurā virzienā? / Which direction?

Tā kā pārsvarā tamborēju apģērbus, nebiju domājusi tuvākajā nākotnē taisīt tradicionālos kvadrātiņus... iespējams pat, ka nekad. Bet tad man prātā ienāca ideja, ka jāuztaisa apģērbs ar šiem kvadrātiņiem tajā. Gribējās, lai tas neizskatās pēc kaut kā kvadrātaina un robusta, ko esam pieraduši redzēt apģērbos no kvadrātiem. 
As I make mostly garments, I didn't think I will crochet granny squares any time soon... probably ever. But - then that idea struck me. I must make a garment including granny squares in it! And this better not be that square bulky piece that we are used to see when granny squares are involved. 


Tā nu es izveidoju šo teksturēto Virzienu Jaku, kam kvadrātiņi ir sānos un uz abām piedurknēm. Man ļoti patika tamborēt dažādos virzienos un veidot jaku, pietamborējot pa gabaliņam klāt.
So I made this textured piece - Directions Jacket - with granny squares on the sides and both sleeves. I really enjoyed crocheting in different directions and putting this piece together as I go.


Uz pleciem ieintegrēti arī apļi. Jaka padevusies diezgan ģeometriska.
I also made circles on shoulders - this turned out to be pretty geometrical.


Man patīk, ka jaka izdevās diezgan pieguļoša un nav kokaina. Esmu to jau paris reizes vilkusi un man patīk rezultāts.
I'm pretty proud that this piece turned out fitted and not bulky. I have worn it out several times and love how light it turned out.


Izmantoju "worsted" svara kokvilnas dziju, un 7 mm adatu.
I used worsted weight cotton yarn and 7 mm hook.

2012/05/09

Tamborēti šorti / Crochet Shorts

Domājot par tamborētiem šortiem, pirmais, kas nāk prātā ir ŠIE attēli... 
When I think of crocheted shorts, first thing that comes in my mind are THESE pictures...

Bet... tā kā bohēmiskais stils šovasar sit augstu vilni, tad man tīri labi iepatikās kaut kas šāds...
But... as bohemian style is at its height this summer, I pretty much liked something like this... 


Attēli no interneta / Pics from Internet

Nolēmu – man tādus vajag (nu, tos otros). Oderei izmantoju kokvilnas šortveidīgās apakšbikses. Tā kā šortus negribēju super-duper apspīlētus, tad savai XS pēcpusei ņēmu S/M izmēra apakšbikses (turpmāk – oderi). 
I decided I need a pair (those other ones, of course). I used cotton underwear shorts as a lining. As I didn't want them to be super tight, I took size S/M undies for my XS butt (further - lining).

Tamborēti šorti / Crochet shorts

Bez kļūdām un smiekliem nevar 
Tā kā šortus tamborēju bez jebkādas piegrieztnes, tad tamborējumu ik pa laikam piemērīju pie oderes. Kad priekšas un aizmugures detaļa bija gatava – nolēmu tās piespraust pie oderes un uzmērīt. Liels bija mans pārsteigums, kam sekoja varena smieklu šalts, kad šortus varēju uzvilkt tikai knapi līdz ceļiem ;D kaut kā biju sevi pārvērtējusi, un piemirsu, ka odere taču pamatīgi stiepjas. :)
Can't do it without mistakes and laughter 
As I made the shorts without any pattern, I measured the crocheted piece to the lining. When the front and back details were ready - I decided to pin them to the lining and try them on. I was very surprised - following by a histerical laughing - when I could put the shorts on just till my knees :D I had somehow overevaluated myself, and forgot that the lining stretches quite a bit. :)

Tamborēti šorti / Crochet shorts

Pietamborēju vēl pa motīvam katrā sānā – tagad šorti izskatījās gigantiski. Bet neļaujiet izskatam mānīt sevi – šoreiz derēja kā uzlieti. Mans ieteikums – nomēriet gurnus, un šortus tamborējiet mazliet šaurākus, nekā gurnu apkārtmērs (tie mazliet pastiepsies). 
I crocheted two more motifs - each in every side - then shorts looked gigantic. But don't let the appearance mislead you - this time shorts fitted very well. I could suggest to measure your hips, and make the shorts a bit  smaller than the hip circumference is (they will stretch a bit).
  

Tā kā oderei jau ir augšā piešūta gumija, tad izvēlējos pašiem šortiem gumiju netamborēt (lai nav divas), un augšmalu 8 vietās piešūt pie oderes. Ja piešūsiet pie visas oderess, var sanākt, ka šortus nevarēsiet dabūt pāri gurniem. Nenostieptā veidā izskatās ne pārāk labi, bet uzvelkot kājās, augšmala nostiepjas un pielāgojas oderei. Ja nu tomēr gribās oderi šūt pie visas augšmalas – tad var mēģināt ar elastīgu diegu un elastīgu dūrienu. 
The lining has the elastic band and I chose not to make another elastic band for the shorts (two would be too many). I sew the shorts to the lining along the upper edge in 8 places. If you will sew it to the whole lining, it can turn out that you won't be able to put the shorts over the hips. Shorts doesn't look too good when they're not on a body, but when you wear them - the upper edge of crochet stretches and adjusts itself to the lining. If you still want to sew the crochet to the whole upper edge - you can try to use elastic thread and elastic stitch. 

Tamborēti šorti / Crochet shorts

Nu, tā man gāja ar pirmajiem manis taisītajiem šortiem.
Well, that's how it all went with my very first shorts.

2012/05/08

Noelle Top 
Edgy-looking yet feminine striped top with fringes in the front and lacey insert in the back. The unique construction of the top makes it fun to crochet and wear. Opposite colors meet and form an interesting optical effect.
Pattern written using US crochet terms.
Partial chart for lacey back insert included.
  
Download the pattern: 
HERE (Ravelry), HERE (Etsy) and HERE (Craftsy).
Level: Intermediate.
Sizes: XS [S; M; L]
Bust: 30” [34”; 38”; 42”] inches
Materials:
Yarn weight: DK (CYCA #3 – Light)
50 grams (1.76 ounces) / 191 yards (175 meters)
Color A – 3 skeins
Color B – 3 skeins
Crochet Hook:
8 / H (5 mm). Adjust hook size if necessary to obtain correct gauge.
7 / (4.5 mm). For lacey-back insert.
Stitches used:
Chain (ch); Double Crochet (dc); 2 Double Crochet in same stitch (2 dc in same st); 2 double crochet together (2 dc tog).
Notions:
Yarn needle for sewing seams and weaving in ends.
Skills needed:
Previous experience in garment making.
Previous experience in colorwork.