2012/04/29

Crafting Balance - 3KCBWDAY7


Līdzsvars rokdarbos ir šīs dienas tēma. Vai es esmu adītāja vai tamborētāja, varbūt mazliet no abiem? Un kāpēc tieši tā?
Crafting balance is the theme of the day. Am I a knitter or crocheter, maybe a bit of both? And why so?

Tie, kas mani pazīst, zina, ka adīšana man ir kā zobusāpes, toties tamborēšana – kā paēst. Un man patīk gardi paēst. Ja kādreiz es saņēmos un adīju valnīšus (varbūt pat tikai vienskaitlī) tamborētiem apģērbiem, tad tagad pavisam noteikti es protu uztamborēt valnīti, un pie adāmadatām man ķerties nav vajadzības.
Those of you who know me, know that knitting for me is like a toothache, but crochet is like eating. And I love to eat tasty food. Some time ago I pulled myself together and knitted ribbings (maybe just one) for crocheted garments, now I know how to crochet a ribbing, and I have no need to pick up knitting needles.

Crocheted sweater with crocheted ribbing

Tas var likties ironiski, ka adītāji cenšas atdarināt mežģīņu rakstus, kas tradicionāli ir raksturīgāks tamborēšanai, un tamborētāji gandrīz vai ada – tikai ar tamboradatu (tunēzisko, knooking). Bet es pilnībā saprotu abas puses – konkrētā tehnika un adatu skaits katram ir tik iemīļota un pierasta lieta, ka savādāk nemaz nevar iedomāties. Turklāt tas paver bezgalīgas iespējas katrai tehnikai attīstīties un augt.
It might seem ironic that knitters try to create lacey patterns, that are traditionally characteristic to crochet, and crocheters almost knit – with a hook (tunisian, knooking). But I totally understand both sides – the technique and number of needles are so beloved and accustomed, that you can’t imagine it to be different. Besides – it opens up an infinite possibilities for each technique to grow and develop themselves.


Nu ko – ar šo arī noslēdzu trešo ikgadējo Adīšanas un Tamborēšanas Blogu Nedēļu. Bija prieks dalīties, kā arī lasīt citu dalībnieku ierakstus. Paldies Eskimimi par organizēšanu. Jau drīzumā blogā gaidiet jaunus aprakstus un darbus.
Well – this is it for third annual Knitting and Crochet Blog Week. It was a pleasure to share and to read other participants posts. Thanks to Eskimimi for organizing it. Stay tuned for new patterns and crochets on the blog.  

2012/04/28

Improving your skillset - 3KCBWDAY6


Šīs dienas tēma – savu prasmju uzlabošana. Pa šiem gadiem, kopš tamborēju, esmu sapratusi, ka mans lauciņš ir tradicionālā tamborēšanas tehnika ar īso adatu, ko arī cenšos pirmkārt uzlabot. Lai gan pieprotu gan tunēzisko, gan dakšu, gan slotaskātu u.c., šīs tehnikas mani kaut kā nevilina.  
Todays’ theme – improving your skillset. Over the years since I crochet I have understood that my „playground” is traditional crochet - with short hook, and that's what I'm trying to improve first of all. Although I can do tunisian, hairpin loom, broomtick etc., these techniques don’t tempt me.


Pavisam nesen iemācījos tunēzisko enterlaku – izrādījās visai vienkāršs. Ja man uznāktu iedvesma uz spilvena vai segas tamborēšanu – ļoti iespējams izvēlētos tieši šo tehniku.
I learnt tunisian entrelac recently – it turned out to be pretty simple. If I would have an inspiration to crochet a pillow or an afghan – I would probably choose this technique.


No tradicionālās tamborēšanas ir vairākas lietas, kas nonākušas līdz manam darāmo lietu sarakstam, tai skaitā – dažādi iesākuma pīņu varianti, tamborēts brioche (šis ir aizgūts no adīšanas, tulkojumu nezinu), kā arī ir viens knifiņš, ko vēlos izmantot, tamborējot kaut ko gobelēntamborējumu tehnikā. To visu plānoju šī gada laikā paspēt un atrādīt šeit blogā.
There are several things in traditional crochet that are on my to-do list, including – different versions of foundation chains, crocheted brioche (this comes from knitting), and also one knack I would like to try out in tapestry crochet. I plan to make that happen and show off in the blog during this year. 

 

2012/04/27

Something a bit different - 3KCBWDAY5


Šodienas tēma - kaut kas mazliet savādāks. 
Todays' theme - somethign a bit different.
 

Dažreiz mēdz būt diezgan grūti atrast modeli saviem tamborējumiem.
Sometimes it might be quite difficult to get a model for modelling my crochet designs.
   
 Tā tam vajadzētu izskatīties.
This is how it should look.

Skats no aizmugures / Back view
   
Intriģējoši?
Intrigued?
......  
....bet patiesībā....
....the reality is..... 
  ......
....dažreiz jāsamierinās.....
....sometimes I have to go.... 
.......
.....ar......
......with....
......
.....visu.... 
........
 ........
........
........
........
........
...............
........
....
..
.
.... izņemot seju ;D
.... butter face ;D


Butterface ;D

 If you like this post, you can nominate it HERE.

2012/04/26

Crocheter For All Seasons - 3KCBWDAY4


Šodienas tēma – tamborējumu sezonalitāte. Jāsaka, ka man palaimējies dzīvot vietā, kur ir 4 gadalaiki, un nevaru iedomāties, kā būtu savādāk. Latvijā ir karstas vasaras, krāsaini rudeņi ar lapkriti, sniegotas un aukstas ziemas, un pavasari ar plaukstošām lapām un puķēm. Pārsvarā piemēroju savus tamborējumus sezonai – vai arī to daru sezonu iepriekš.
Todays theme is – seasonality of crochets. I must say I am lucky to live in a place with 4 seasons, and I can’t imagine it to be any different. There are hot summers, colorful falls (with an actual leaf-fall), snowy and cold winters and springs with blossoming buds and flowers in Latvia. I usually crochet according to the existing season – or do it the season before.


Tipiski ir jau janvārī ilgoties pēc pavasara (jo ziema sāk mazliet piegriezties) – un uzsākt košākus un pavasarīgākus projektus.
It is so typical to long for a spring in january (because I’m fed up with winter by then) – and to start brighter and more spring-ish projects.

Neon Top
Whirl Cowl
 
Vasarās parasti izvēlos tamborēt no smalkākas un vasarīgākas dzijas – mana favorīte ir dažāda kokvilna (apsolos jau pavisam drīz atrādīt kādus šī gada vasarīgos veikumus).
I usually choose to crochet with finer and summer yarns – my favorite is different kinds of cotton (I promise to show off my this years’ summer projects pretty soon).


Rudenī jau pie pirmajiem lietiem sāku domāt par cepurēm un siltākiem materiāliem.
I start to think about hats and warmer materials when the first autumn rains start.


Un siltie džemperi parasti jau top pirms pirmā sniega.
And warm sweaters are usually ready before the first snow. 

London Cardigan
Mossy Sweater-Dress
 

2012/04/25

Crochet Heroes - 3KCBWDAY3


Šodienas tēma - mans(-a) tamborēšanas varonis(-e). Tā kā tamborēšana pati par sevi ir tehnika, tad būtu jārunā tikai par tehnisko pusi. Bet man tamborēšana ir kas vairāk - ne tikai tehnika, bet arī dzīvesveids un iedvesma. Tāpēc izdalīju 3 sfēras - arī 3 varoņus - kas mani iedvesmo.
Todays' theme is - my crochet hero. Crochet is a technique, and I should talk about its technical side. But to me crochet is more - not just a technique, it is also a lifestyle and inspiration. So I divided 3 themes - also 3 heroes - that ispire me.


Tehnikas un konstrukcijas ziņā tā ir tamborējumu dizainere Dorisa Čana, man ļoti patīk viņas tamborēto bezvīļu apģērbu konstrukcija. Viss ir savās vietās un dizainēts ar lielāko rūpību. Konstrukcija stāv pāri visam. Mani aizrauj Dorisas vēlme izzināt visas tehniskās lietas līdz pēdējam sīkumam - "līdz kaulam", tā teikt. Bet tamborēšanā ir vēl DAUDZ kas bez konstrukcijas. 
Technique and construction wise – my crochet hero is crochet designer Doris Chan, I just love the seamless construction of her crocheted garments. Everything is in it’s place and designed with most care. The construction is supreme. I am amazed about her passion to find out everything about the technique till the very last bit. But there’s A LOT more than just construction in crochet.
 
Mani stila varoņi ir dizaineri, kas savos dizainos izmantojuši tamborējumus -  Helen Rodel, Tchibi, Leila Shams, Oscar de la Renta, Kenzo, Moschino, Vanessa Montoro, Malandrino, Marc Jacobs, Salvatore Ferragamo, Missoni, Free People, etc. (visus šos skaistumus atradīsiet saspraustus manā Pinterest dēlī - Crochet)
Style heroes are designers that have used crochet in their designs – Helen Rodel, Tchibi, Leila Shams, Oscar de la Renta, Kenzo, Moschino, Vanessa Montoro, Malandrino, Marc Jacobs, Salvatore Ferragamo, Missoni, Free People, etc. (You will find all these beauties pinned on my Pinterest board - Crochet) 
Iedvesmas varone - Lorija Vīlere - Crochet Liberation Front līdere. Savā ceļā esmu piedzīvojusi gan kāpumus, gan kritumus, un Lorija ir mani iedvesmojusi un palīdzējusi izprast, kas es patiesi esmu un kur es gribu aizvest savu biznesu. Viņas veidotais sociālais portāls TIKAI tamborētājiem - Hookey.org ir lieliska vieta, kur spēlēties, mācīties, dalīties, parādīt sevi, diskutēt - TIKAI un VIENĪGI par TAMBORĒŠANU. Esmu Profesionālais Plus biedrs un nenožēloju ne dolāru no dalības maksas, jo pa šiem dažiem mēnešiem (2, man liekas) esmu ieguvusi tik daudz - savam biznesam, personībai un visam pāri (atkārtošos) - iedvesmai.
Inspirational hero – Laurie Wheeler – the Fearless Leader of Crochet Liberation Front. I have had my ups and downs as a crochet designer and Laurie has inspired me and helped to find out what I really am and what I want to do with my business. Her social playground for crocheters ONLY – Hookey.org is an amazing place – you can play, learn, share, show off, discuss – CROCHET ONLY there. I am a Professional Plus member there and I don’t regret not a dollar spent on membership – I have gained so much already in these few months (2 I think) – business wise, personality wise and most of all (I will repeat) – inspiration wise.

Paldies maniem varoņiem, ka jūs esat tādi, kādi esat!
Thanks to my heroes for being who you are!

2012/04/24

Photography Challenge Day - 3KCBWDAY2

Šodien fotogrāfijas izaicinājumā piedāvāju tamborētu darbvirsmas fonu datoram - "Saule debesīs".
Today in photography challenge I offer a crocheted desktop background for your computer - "Sun in the Sky".


Ja jums patīk šī bilde, varat to nominēt ŠEIT.
If you like this picture, you're welcome to nominate it HERE.

 

2012/04/23

Color Lovers: 3KCBWDAY1


Šīs dienas tēma veltīta krāsām. Viena no spēcīgākajām izpausmēm, izvēloties, ko tamborēt, ir krāsas. Kā es izvēlos, kādas krāsas dzijas pirkt un ar kādām tamborēt? Vai manos krājumos dominē kāda krāsa? Kādas krāsas ir manos tamborējumos?
Todays’ theme is dedicated to colors. Color is one of the greatest expressions of ourselves when we choose to crochet, so how do I choose what colors to buy and crochet with? Is there a predominance of one color in my stash? What colors are in my FOs? Lai gan man patīk dažādas krāsas, tomēr jāsaka, ka manos darbos visvairāk izmantoju zilos/violetos un pelēkos toņus.....
Although I love a lot of colors, I use mostly blues/teals/violets and greys...


....kā arī dabīgos bēšīgos un brūnos.
....as well as natural beiges and browns.Pēdējā laikā man patīk auksti zaļie toņi.
I love cold green tones (teal greens) lately. 
Reizēm arī pagadās kaut kas ļoti košs.
Sometimes I make something pretty bright.


Reizēm gadās nopirkt kādu dziju - ļoti netipisku sev, un tad stipri jāpalauza galva, ko lai no tās tamborē. Apkopojot - jāsaka, ka, iegādājoties dziju, vados pēc instinktiem un garastāvokļa.
Sometimes I buy a yarn that is very atypical for me, then I have to think what will I make out of it. Overall I buy yarn intuitively and according to my mood.

2012/04/20

Vogue Knitting CROCHET 2012

Jau iepriekš ziņoju, ka maijā iznāks Vogue Knitting tamborēšanas speciālizdevums. Izdošanas datums pārcelts no 8. uz 5. maiju. Tā kā tas būs kolekcionāru cienīgs izdevums, centīšos dabūt savu kopiju, cik ātri vien iespējams (visticamāk, to dabūšu maija beigās). Jāsaka gan, ka esmu mazliet vīlusies vāka bildē, jo gaidīju kādu garo kleitu, vai vismaz džemperi/topu. Ja godīgi.... man izskatās, ka šis nestāv tālu no 1994. gada izdevuma ar tradicionālo kvadrātiņu džemperi uz vāka. Bet vienalga - es ļoti ceru, ka žurnālā būs daudz baudāmu tamborējumu.Vēl gribētos cerēt, ka šis nav "pasaules gala" izdevums, un tam sekos arī citi tamborēšanas izdevumi no Vogue Knitting.

2012 issue
1994 issue

I already posted that Vogue Knitting is releasing crochet issue in May. The issue date is now May 5th (not May 8th). As it wil be a collectors issue, I will make sure to get it ASAP (most likely in the end of May). I must say I'm a bit disappointed in a cover picture - I was waiting for a long dress, or at least sweater or top. To be honest... it seems to me that this cover pic is not far from 1994 issues' granny squares sweater. Anyways - I really hope to see lots of enjoyable crochet in that magazine. I wish this isn't "the end of the world" issue and we will see more crochet issues from Vogue Knitting.

Papildinu ierakstu - atrodi 5 atšķirības. :)
Update - find 5 differences. :)


2012/04/19

Catalonia Nights ShawlFind the pattern HERE (Ravelry), HERE (Etsy) and HERE (Craftsy).
Versatile and light lace triangle shawl.
Use darker colors and lighten it up with lighter fringes, or work the shawl in bright colors and balance with darker fringes. Partial chart included. Level: Intermediate

2012/04/15

Blogošanas nedēļa 2012 / Blogging Week 2012

Zinu jau zinu, ka palieku garlaicīga, publicējot šeit tikai paternus vai bildes. BET - pēc ilgākas klusēšanas pavisam drīz palikšu ļoti runīga, jo atkal ir klāt ikgadējā Adīšanas un Tamborēšanas Blogu Nedēļa 2012.
I know, I know - I'm being boring just posting here patterns and pictures. BUT - after some silence I will be quite chatty pretty soon, because the annual Knitting and Crochet Blog Week 2012 is here.


Kas tas ir un ko tas nozīmē?
Nedēļu jau trešo gadu pēc kārtas rīko Eskimimi - adītāja un blogere no Anglijas, un tajā piedalās adītāji un tamborētāji, kam ir savi blogi. Septiņas dienas pēc kārtas - katru dienu ir noteikta tēma, par ko jāveido bloga ieraksts. Ieraksti pēc tam atrodami pēc tagiem (jeb atslēgvārdiem). Šogad dažās dienās ir arī paredzētas balvas.
Informācija par pašu nedēļu - ŠEIT.
Informācija par tagiem un balvām - ŠEIT.
Blogošanas tēmas - ŠEIT.

What is it and what does it mean?
The week for the third year is organized by Eskimimi - knitter and blogger from England. Bloggers that knit or crochet take part and blog about the topic of the day seven days in a row. The posts can be found by the tags afterward. This year there will also be some prizes.
Information about the week - HERE.
Information about the tags and prizes - HERE.
Blogginf topics - HERE.


Mani pagājušā gada blogošanas nedēļas ieraksti ŠEIT.
My last years' blog weeks posts HERE.

2012/04/12

Neon TopFind the pattern HERE (Ravelry), HERE (Etsy) and HERE (Craftsy).
 
Right weight of yarn + right stitch + right hook = PERFECT DRAPE!

Level: Intermediate
Sizes: XS [S; M; L; XL ]
Bust: 30” [34”; 38”; 42”; 46”]
 

Crochet Hook:
10/J (6 mm).
 

2012/04/04

Whirl Cowl

New pattern available now!
Fun and easy to make Whirl Cowl is a great stash buster - you will need no more than 50 grams of each color. eye-catching popcorns together with bright colors will make this cowl your favorite accessory of the season!
Written pattern and full chart included!
Level: Intermediate


Find the pattern HERE (Ravelry), HERE (Etsy) and HERE (Craftsy)!
Enjoy!