2012/05/23

Widgets

Lindas grāmatplaukts No 2 / Lindas’ bookshelf No 2


Šodienas grāmata ir latviešu autores Annas Krauzes tamborēšanas rakstu krājums „Tamborējumi. 380 tamborējuma rakstu” no Ģimenes enciklopēdijas bibliotēkas sērijas.
Todays’ book is latvian authors' Anna Krauzes’ stitch pattern dictionary „Crochets. 380 crochet patterns” from Family Library series.
  

Plusi/Pros:
 • ·        Lai gan tā izdota 1992. gadā, tamborēšanas simboli tulkoti gan latviešu, gan krievu valodās – tātad grāmatu var lietot visā bijušajā Padomju savienībā.
  Crochet symbols are both in latvian and russian a
  lthough it is issued in 1992 – so the book can be used in all post Sovet union.
 • ·        Apzīmējumi paskaidroti izsmeļoši un vienkāršā valodā, taču nav pamācību zīmējumu – grāmata nav domāta iesācējiem kā mācību materiāls.
  The symbols are completely explained in a simple manner, but there are no tutorial drawings – the book is not a learning material for beginners.
 • ·        Visiem rakstiem nofotografēts paraudziņš un dota tamborēšanas shēma.
  All patterns have a swatch and a chart.
 • ·        Grāmatā apkopots ļoti plašs klāsts tradicionālās tamborēšanas rakstu – dažādi vienkārši raksti, mežgīņu, vēdekļu, rūtiņtamborējumi, kulīšu raksti, reljefo stabiņu raksti un pīnes, apmales, dažādas formas un motīvi. Daži motīvi arī trīsdimensionāli.
  The book offers very wide range of stitch patterns – different simple patterns, lace, shells, filet crochet, puff stitch patterns, post stitch and cabled patterns, edgings, different forms and motifs. Some motifs are three-dimensional.

Mīnusi/Cons:
 • ·        Būtu gribējies redzēt tamborētos paraudziņus uz gaiša fona.
  I would love to see the swatches on a white background.
 • ·        Tiem, kas nelasa grafiskos simbolus, bet vadās tikai pēc rakstītiem aprakstiem, šī grāmata nederēs.
  This book won’t be appropriate for those who don’t read charts, but crochet from written descriptions instead.
 • ·        Grāmatai ir mīkstie vāki, un manai no intensīvas lietošanas sāk krist ārā lapas.
  The book is paperback, and some pages of my book have started to fall out because of intense usage.

 • ·        Daži raksti fotogrāfijās tik labi „nenolasās”, jo izmantota rakstam nepiemērotas šķiedras vai krāsas dzija.
  Some patterns don’t read as well in photos, because unsuitable fiber or color is used in the swatch.
 • ·        Grāmatā izmantotie simboli ir „vecie” jeb „krievu skolas” apzīmējumi, kādus mūsdienās izmanto visai maz.
  The symbols used in the book are „old-school” or „russian school” symbols, that are used rarely nowadays.
 • ·        Daži raksti man lika pasvīst – shēma uzzīmēta pareizi, bet dažām grūtākajām trūkst virzienu bultiņa (ar bultiņu norādīts tamborēšanas virziens), līdz ar to jāpavingrina pelēkā viela.
  Some patterns made me sweat a bit – the chart was drawn correctly but there were no direction arrows – so I had to exercise my brain cells a bit.

Šī ir mana pirmā tamborēšanas grāmata – liekas, ka zinu to no galvas. Varētu teikt, ka tajā apkopota esence – tā ir ļoti daudzveidīga, un katru reizi tajā atrodu kādu jaunu un neizmēģinātu rakstu. Ja ir iespēja un ja esi zīmēto shēmu fans, noteikti ieteiktu to iegūt savā īpašumā.
This is my first crochet book – I think I know it by heart. I could say that book is essential – very varied, and I find some new and not previously made pattern every time I take that book. If you’re a fan of charts I would warmly suggest to get that book. 
Šķiet, ka ŠEIT var iegūt lietotus šīs grāmatas eksemplārus.
Looks like it is still available HERE.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru