2012/04/25

Widgets

Crochet Heroes - 3KCBWDAY3


Šodienas tēma - mans(-a) tamborēšanas varonis(-e). Tā kā tamborēšana pati par sevi ir tehnika, tad būtu jārunā tikai par tehnisko pusi. Bet man tamborēšana ir kas vairāk - ne tikai tehnika, bet arī dzīvesveids un iedvesma. Tāpēc izdalīju 3 sfēras - arī 3 varoņus - kas mani iedvesmo.
Todays' theme is - my crochet hero. Crochet is a technique, and I should talk about its technical side. But to me crochet is more - not just a technique, it is also a lifestyle and inspiration. So I divided 3 themes - also 3 heroes - that ispire me.


Tehnikas un konstrukcijas ziņā tā ir tamborējumu dizainere Dorisa Čana, man ļoti patīk viņas tamborēto bezvīļu apģērbu konstrukcija. Viss ir savās vietās un dizainēts ar lielāko rūpību. Konstrukcija stāv pāri visam. Mani aizrauj Dorisas vēlme izzināt visas tehniskās lietas līdz pēdējam sīkumam - "līdz kaulam", tā teikt. Bet tamborēšanā ir vēl DAUDZ kas bez konstrukcijas. 
Technique and construction wise – my crochet hero is crochet designer Doris Chan, I just love the seamless construction of her crocheted garments. Everything is in it’s place and designed with most care. The construction is supreme. I am amazed about her passion to find out everything about the technique till the very last bit. But there’s A LOT more than just construction in crochet.
 
Mani stila varoņi ir dizaineri, kas savos dizainos izmantojuši tamborējumus -  Helen Rodel, Tchibi, Leila Shams, Oscar de la Renta, Kenzo, Moschino, Vanessa Montoro, Malandrino, Marc Jacobs, Salvatore Ferragamo, Missoni, Free People, etc. (visus šos skaistumus atradīsiet saspraustus manā Pinterest dēlī - Crochet)
Style heroes are designers that have used crochet in their designs – Helen Rodel, Tchibi, Leila Shams, Oscar de la Renta, Kenzo, Moschino, Vanessa Montoro, Malandrino, Marc Jacobs, Salvatore Ferragamo, Missoni, Free People, etc. (You will find all these beauties pinned on my Pinterest board - Crochet) 
Iedvesmas varone - Lorija Vīlere - Crochet Liberation Front līdere. Savā ceļā esmu piedzīvojusi gan kāpumus, gan kritumus, un Lorija ir mani iedvesmojusi un palīdzējusi izprast, kas es patiesi esmu un kur es gribu aizvest savu biznesu. Viņas veidotais sociālais portāls TIKAI tamborētājiem - Hookey.org ir lieliska vieta, kur spēlēties, mācīties, dalīties, parādīt sevi, diskutēt - TIKAI un VIENĪGI par TAMBORĒŠANU. Esmu Profesionālais Plus biedrs un nenožēloju ne dolāru no dalības maksas, jo pa šiem dažiem mēnešiem (2, man liekas) esmu ieguvusi tik daudz - savam biznesam, personībai un visam pāri (atkārtošos) - iedvesmai.
Inspirational hero – Laurie Wheeler – the Fearless Leader of Crochet Liberation Front. I have had my ups and downs as a crochet designer and Laurie has inspired me and helped to find out what I really am and what I want to do with my business. Her social playground for crocheters ONLY – Hookey.org is an amazing place – you can play, learn, share, show off, discuss – CROCHET ONLY there. I am a Professional Plus member there and I don’t regret not a dollar spent on membership – I have gained so much already in these few months (2 I think) – business wise, personality wise and most of all (I will repeat) – inspiration wise.

Paldies maniem varoņiem, ka jūs esat tādi, kādi esat!
Thanks to my heroes for being who you are!

4 komentāri: