2012/03/23

Widgets

Padomi apļa tamborēšanai / Tips for crocheting a circle

Šodien piedāvāju ieskatīties 2 noderīgos padomos, ko esmu atradusi internetā, kā tamborētu apli padarīt izskatīgāku.
Today I offer two great tutorials that I have found on web - two tips how to make crocheted circle look better.

Photo: http://gocrochet.blogspot.com

Pirmais padoms nāk no GoCrochet bloga - rindu uzsāk, kā parasti, tad izārda gaisa cilpu pīni. Tādā veidā rindu var iesākt ar vienkāršo stabiņu.
The first tip comes from GoCrochet blog -you start the row as usual, then rip off first chains. In that way you can start the row with double crochet.

Photo: http://stitch-story.blogspot.com

Kad rinda notamborēta, šis neredzamais nobeigums, būs vietā - pilns apraksts StitchStory blogā.
When the round is worked this invisible ending will be just in time - full tutorial in StitchStory blog.

Paldies Elenai un Šelbijai par šīm pamācībām!
Thanks to Ellen and Shelby for these tutorials!

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru