2011/10/27

Vaniļas Kafija / Vanilla Coffee

...kaut kā tā nosaucu šo tuniku. Un par tuniku to nosaucu tāpēc, ka tai nav vidukļa līnijas, bet tā ir mans tik ļoti nemīļais kvadrāts. Kā izrādās - no mežģīņu rakstiem veidotiem tamborējumiem var arī iztikt bez vidukļa līnijas - izskatās ok. Rakstu arī aprakstu, kas drīzumā būs klāt. 


...that's how I named this tunic. And I named it tunic because it has no waist line, but it is my so unloved square. As it turns out - it looks also ok without waist line if performed in lace. Pattern is in progress and should soon be there. Stay tuned!2011/10/19

Crochet Concupiscence

Šorīt savā e-pastā saņēmu ziņu no Katrīnas no Crochet Concupiscence bloga. Viņa man pastāstīja par saviem trim ar tamborēšanu saistītiem projektiem, kas man likās ļoti interesanti - tāpēc nododu šo informāciju tālāk. 
I received e-mail from Kathryn from Crochet Concupiscence blog this morning. She told me about her three crochet related projects that I found very interesting - so I am spreading the word. 

1. Swaddle! Tamborēšanas Mākslas Projekts. Swaddle ir projekts, kas pēta, kā sievietes atbalsta savus vīriešus. Tas apskata klusās atbalsta formas, bet jo īpaši pievēršas veidam, kā sievietes komunicē. Swaddle apskata pozitīvos veidus, kādos sievietes komunicē uzlabojot attiecības, kā arī otrādi - kā atšķirīga komunikācija grauj attiecības. Tas tiek skatīts caur tamborēšanas prizmu, kas stereotipiski tiek uzskatīts par sieviešu rokdarbu. Iesaistīti 12-24 tamborēti mākslas projekti, tajā skaitā hiperboliskā, mozaīktamborēšana, tamborēšana no kvadrātiņiem; tiks izmantota rokām krāsota dzija no mazām privātajām kompānijām un veikaliem. Katrīna meklē finansējumu šim projektam; visi, kas iesniegs savus darbus šim projektam, tiks pārstāvēti. Vairāk par šo projektu lasiet ŠEIT.       


1.  Swaddle! A Crochet Art Project. Swaddle is a crochet art project exploring the ways in which women nurture the men in their lives. It looks at silent forms of nurturing but specifically delves into the way that women communicate. Swaddle looks at the positive ways that female approaches to communication improve relationships but also looks at the darker side of how differing communication styles can suffocate relationships. It does so using crochet, which has stereotypically been considered a female craft. It will include 12 – 24 works of crochet art incorporating a range of crochet types including hyperbolic crochet, mosaic crochet and granny squares and using yarn from indie dyers, sellers and small yarn stores. Kathryn is trying to crowdsource funding for the project and all people who contribute will be represented in the project. Learn more about this project

2. Grāmata par veselības veicināšanu tamborējot. Katrīna raksta grāmatu par to, kā tamborēšana ietekmē mentālo un fizisko veselību. Tamborēšana ir ļoti dziedinošs un nomierinošs rokdarbu veids, kas var ievērojami uzlabot mentālo veselību cilvēkiem, kas cīnās ar depresiju, nemieru un ar stresu saistītām slimībām. Tamborēšana var tikt izmantota gan kā ilglaicīga, gan īslaicīga sāpju veldzējoša metode, arī kā arodslimību terapija rokām. Viņa vēl aizvien intervē cilvēkus garāmatai, un labprāt runātu ar cilvēkiem, kam tamborēšana palīdzējusi uzlabot veselību, - piesakieties, lai aizpildītu e-pasta interviju grāmatai.
 
2.     The Health Benefits of Crochet (a book). Kathryn is writing a book about the mental and physical health benefits of crochet. Crochet is such a healing, soothing craft and can provide significant mental health benefits for people dealing with depression, anxiety and stress-related illness. It can be used as a form of both long-term and short-term pain management and also as a form of occupational therapy for people with various hand ailments. What she is spreading the word about is that she is still interviewing people for this book and would love to hear from anyone who feels that crochet has helped their health and who would like to complete an email interview for the book.

3. Hooked Together! (bloga projekts). Hooked together ir Katrīnas lielais bloga projekts, kas veidots, lai izzinātu saiknes starp tamborētājiem. Katrīnai ir saraksts ar 270 tamborēšanas/šķiedru/dzijas blogiem, kurus viņa lasa. Viņa katru dienu tos izlasa un pēta, pēc tam dalās ar saitēm katru piektdienu savā blogā, lai lasītāji varētu atrast jaunus blogus, ko lasīt. Beigās viņa visu to saliks kopā uz liela ekrāna, lai varētu redzēt, kā tamborētāji ir savstarpēji saistīti.
3.  Hooked Together! (a blog project). Hooked Together is Kathryns huge crochet blog project designed to explore the connections within the crochet community. Kathryn has a list of 270 crochet / fiber / yarn blogs that she reads. She is going through the blogroll for each of those blogs and exploring what they read, sharing their links to crochet, craft and other blogs on her blog every Friday so that her readers can find other blogs that they’ll enjoy. In the end, she is going to put all of this together into a big display so that we can all see how the crochet community is connected within itself and to the larger craft community. 
  

Vai jūs zinājāt, ka pieejamas viedtālruņu aplikācijas tamborēšanai? Vai zinājāt, ka 1950. gadā tamborēšanas konkursā uzvarēja vīrietis? Vai vēlaties uzzināt par jaunākajām tamborēšanas grāmatām? Šo un daudz citu tamborēšanas pasaules jaunumu varat uzzināt Katrīnas blogā www.crochetconcupiscence.com

Did you know that there are crochet apps? Did you know that a male won in crochet contest in 1950? Do you want to find out about latest crochet books? You will find this and many more news in Kathryns blog www.crochetconcupiscence.com

2011/10/12

Susur-cimdi sev / Dormouse-mitts for myself

Šorīt Latvijā bijis pirmais sezonas sniegs - labi, ka ne Rīgā. Bet auksti tāpat. Un man cimdu nav. Vakar pie TV sēdēdama uztaisīju sev divus draudziņus, šodien pabeidzu. Dizains nācis no šejienes.
It was snowing in Latvia for the first time this season - too good not in Riga. But it is cold anyways. And I don't have mittens. So I made a couple of friends for myself while sitting at TV last night. Design comes from here.
 2011/10/11

Top jauns dizains / New design in progress

Labs rīts!
Jau vakar Twitterī "iepurkšķēju", ka esmu atkal-atklājusi skicēšanas prieku un šodien ar to mazliet dalīšos. Jā, pa ilgiem laikiem atkal paņēmu rokā zīmuli un ļāvos līnijām. Un man pašai par lielu pārsteigumu viss sanāca ar pirmo reizi. Tad nu lūk - te top viens/nākamais/kārtējais dizains - aplīš-tops. 

Good morning!
I wrote in Twitter yesterday that I have re-discovered the joy of sketching, and I will share a bit of it today. Yes, after some time I took a pencil and let the lines guide themselves. I was pretty surprised that everything turned out well from the first time. So - here's my next design - dot-top.


2011/10/10

14. oktobrī - "Es mīlu dziju" diena / I love yarn day on 14th Oct

Organizācija Craft Yarn Council (Rokdarbu Dzijas Padome) ir izsludinājusi pirmo "Es mīlu dziju" dienu, kas notiks 14. oktobrī. Dzijas fanātiķi tiek aicināti:
- iemācīt kādam adīt vai tamborēt,
- izdarīt kaut ko priekš labdarības,
- uzvilkt kaut ko adītu vai tamborētu,
- uzdāvināt kādam dziju,
- ņemt dziju uz darbu,
- uzrīkot dziju godinošu pasākumu,
- adīt, tamborēt un nodarboties ar rokdarbiem publiskās vietās.

Un ko Tu plāno?


14th of October - the first annual I Love Yarn Day is heralded by the Craft Yarn Council (CYC), who is encouraging all crafters to share their passion in a number of different ways. 
The council also encourages fiber fanatics to:

Teach someone to knit or crochet 
Do something for charity 
Wear a knitted or crocheted item 
Give a gift of yarn 
Take your yarn to work 
Host a yarn-a-bration party 
Knit, crochet and craft in public.

What are your plans?
 

2011/10/07

2011/10/06

Vēsturiski tamborējumi / Historical crochets

Nevienam nav noslēpums, ka latvieši vienmēr bijuši lieli rokdarbnieki. Nesen man izdevās dokumentēt spilvenu un dvieļu galus, ko pagājušā gadsimta pirmajā pusē/vidū radījusi kāda radiniece no vīra puses. Apbrīnojami smalks darbs!
As you probably know latvians have always been great handicrafters. Recently I had a chance to document crocheted pillow- and towel-edgings that were created by a relative from my husbands' side at the beginning/middle of last century. Admirably fine work!

Platums (vertikāli) 10 cm / Width (vertically) 4"

Platums (vertikāli) 15 cm / Width (vertically) 6"

Platums (vertikāli) 10 cm / Width (vertically) 4"

2011/10/05

Ir tomēr vēl saule / There still is some sun

Šeku-reku, šodien jau man skats uz dzīvi saulaināks, jo brīvprātīgi-piespiedu kārtā esmu sarunājusi tik ļoti nepieciešamo modeli. Pāris dienas atpakaļ gaudos, ka viss - šogad saules vairs nebūs. Bet - abos gadījumos - atliek tik pagausties, kā nav vis tā. Un tas, protams, priecē. Tikmēr atrādu aizvakardien iesākto bereti ar volāndzijas puķi.
Today I am much happier, because I have finally found a model. I was complaining that there won't be sun this year anymore. But - in both cases  - I was wrong. And I am glad about it. Meanwhile I am showing you the beret with ruffles yarn flower I started the other day.Fonā - rudens.
Fall - in the background.

2011/10/04

Sūniņš studijā... pagaidām nebūs / I give you Mossy... not for now

Atcerieties manu Vēlēšanu Nakts darbu - džemperi Sūniņu? Nu jau šis nedēļu kā gatavs, tikai nav modeles, uz kā uzvilkt un safotografēt. Esmu jau uzrunājusi vairākas meitenes, kas, manuprāt, būtu piemērotas Sūniņam (un Sūniņš viņām), bet pagaidām tas nav vainagojies panākumiem. Tā nu es lūpu uzmetusi sēžu un nevaru saprast, kur vaina - manī vai manī? :D Tā jau var rudens depresijā iedzīvoties... ;)


Remember my Election Night CAL - sweater Mossy? It's been a week already since it is finished, but I don't have a model so I could shoot it. I have talked to several girls that might suit the Mossy (and Mossy might suit them), but hadn't have a positive answer yet. So I am sitting here being upset, and can't understand - is it me or me? :D One can get an autumn depression like that... ;)

2011/10/03

Kurš teica, ka tamborēšana ir garlaicīga? / Who said crochet is boring?

Jauna nedēļa. Man patīk, ja varu izvēlēties, ko tamborēt. Darot vairākas lietas kopā - ir sajūta, ka arī haoss ir lielāks. Bet tas tikai prātā. 
New week. I love to choose my projects. When I do several things at once - there is a feeling of chaos. But that is only in my mind.
 
Šodien gan turpinu iesāktus projektus, gan uzsāku vienu jaunu.
Today I continue some projects in progress and started one new project.
 
Zil-pelēk-svītrainā ir gara veste, kam rakstu arī aprakstu - iet lēni, bet man ļoti patīk, kas man ir jau sanācis. Šis projekts prasa mazliet pamežģīt prātu, parēķināt un padomāt līdzi.
Blueish-greyish-striped one is a long vest, I am writting pattern for it - so it goes slowly, but I like it so far a lot. This is the kind of project that makes you think and calculate.
 
Tad arī turpinu mēteli no motīviem klientei - šis ir jauks autopilota darbs. Tik taisīt motīvus un ne par ko daudz nedomāt. 
I also continue a coat for a client - this one is nice auto-pilot work. I can only make motifs and not to think about anything.
 
 


  

Šodien iesāku vienu cepuri (jap, rudens klāt, cepuru laiks - tāpat) bez kādas domas, kāda tā būs. Vienkārši ļāvos procesam. Un pareizi darīju. Ienāca prātā doma, ka cepurei puķe jātaisa no volāndzijas.
I started a hat today (yes, fall is here and so is the time for hats). I had no clue what it should be. I just let the process lead itself. And I was right. A thought of flower out of ruffles yarn hit my mind. 

Priecīgu rudeni!
Happy fall!

2011/10/01

Kā tapa „Queen of Fall” / How „Queen of Fall” was made

Vispirms liels paldies par jūsu jaukajiem komentāriem par šo kleitu. Man prieks, ka tā priecē tik daudz cilvēku. Cilvēki man prasa, vai šai kleitai būs apraksts? Diemžēl nebūs, jo tā, manuprāt, ir pietiekoši sarežģīta, lai to uztaisītu un uzkonstruētu. Varbūt pēc gadiem 10, kad būšu superīgā aprakstu rakstītāja, varēšu rakstīt aprakstus šādas sarežģītības kleitai. Tas ir konkrusa darbs, tāpēc lai tā šoreiz paliek bez apraksta.
First of all – thanks for your great comments on this dress. I am so happy that it makes so many people happy. People ask me if there will be a pattern for this dress? Unfortunately – no, because it is pretty complicated to make it. Maybe after 10 years when I will be super pattern writter I will be able to make a pattern for this kind of dress. It is a contest work, let it stay without a pattern this time. 

Toties pastāstīšu kā viss notika. Viendien agrā pavasarī šī ideja man ienāca prātā, braucot tramvajā – laikā, kad visi vēl ziemas drēbēs ģērbušies. Mājās atbraucot uzskicēju kleitu savā ideju kladē (tas ir mans lielākais dārgums). Sākotnēji tai bija paredzēta liela apkakle, kas ar laiku pārtapa par saprātīga lieluma kaklarotu. Uzreiz bija arī skaidrs, ka gribu, lai kleitai ir kabatas. Trīs lietas, kas raksturo manus dizainus, ir – lielas apkakles, kabatas un pēdējā laikā arī atvērtās muguras. Tātad kleitas vienojošās līnijas parādījās kakla izgriezumā un kabatu lokos – taču dekoratīvo lapiņu dēļ, tas pēcāk tik labi nenolasījās. Bet varbūt, ka tā arī ir labāk, jo nav nepieciešamības būt pārāk tiešai – jāļauj, lai tā doma brīvi plūst un attīstās. 
But I will tell you how it all happened. One early spring day – when everybody is still wearing winter clothes – I had this thought while sitting in a tram. I made a sketch in my notebook („my precioussss....”) when I arrived home. Initially it had a large cowl that became a reasonable size necklace after some time. I knew that I wanted pockets for this dress. Three things that describe my designs most are – large cowls, pockets and lately also open/lacey backs. So the conjunctive lines of the dress were neckline and pocketlines. But as the decorative leaves were on – it didn’t show so well. But maybe it was better, cause I don’t have the need to be too literal – I let the thought flow free and develop itself. 

Skice tapusi 21. martā / Sketched on 21st March 

Rūpīgi izvēlējos dziju – 100% merino vilnu, iepirku to jau aprīlī (uz iepakojuma rakstīts, ka ražota Itālijā – ticēt vai neticēt? bet tas jau būs cits stāsts...). Nākamais solis bija konstruēšana. Šeit varat redzēt piegrieztnes, kas zīmētas uz parastas avīzes. Kad konstrukcija bija gatava, ķēros pie tamborēšanas. Dzija ļoti patīkama, maiga, viegli ar to strādāt. Izmantoju adatu nr. 3,5.
I chose the yarn very carefully – 100% merino wool. I bought it in april (it says on the label that is is produced in Italy – believe it or not? but that’s a whole different story...). Next step was construction. You can see my simple newspaper sewing patterns. When the construction was ready – I started to crochet. The yarn was very soft and pleasing, it was very easy to work with it. I used hook nr. 4/E / 3,5 mm. 

Labs veids kā izmantot vēlēšanu avīzes / Good way how to use political newspapers
Pamata detaļām izvēlējos ļoti vienkāršu rakstu, jo zināju, ka dekoratīvie elementi būs grezni – gribēju saglabāt balansu, lai viss ir līdzsvarā. Negribēju pārciku-cakot – tas galīgi nav manā stilā. Gribējās, lai kleita parādītu manas tehniskās prasmes (kas pārsvarā atklājās konstrukcijā), parādītu manu stilu, un pats galvenais – ļoti patiku man pašai. Tātad atgriežamies pie raksta – divi īsie stabiņi vienā vietā, tad nākamo vietu izlaižam, nākamajā atkal divi īsie stabiņi utt. Sanāk tāda variācija par īsajiem stabiņiem.
I chose very simple pattern for basic details, because I knew that decorative elements will be pretty magnificent – I wanted to keep the balance. I didn’t want to over do it – it is not my style. I wanted to show my technical skills in this dress (that revealed mostly in construction), to show my style, and what’s most important – I wanted to like it a lot. So back to the pattern – 2 sc in next st, skip next st, 2 sc in 2nd next st etc. It was a variation of single crochet. 

Paralēli visām 6 pamata detaļām (4 sāni, 1 priekša, 1 aizmugure) taisīju lapiņu motīvus. Kad pamata detaļas bija gatavas un sašūtas kopā, ķēros pie lapiņu sašūšanas. Šuvu no kreisās puses, pēc tam piešuvu pie priekšējās pamata detaļas. Lapas turpināju likt arī ap kabatām. Bildēs patiesībā varat redzēt nepabeigtu kleitu – pabeigtai kleitai apakšējie lapu motīvi ir smuki piešūti. Kaut kad jau pie beigām sapratu, ka tā kleita priekš rudens/ziemas kleitas izskatās par pliku – tāpēc no motīviem izveidoju mazas rociņas. No pelēkiem un vēl gaišāk pelēkiem motīviem izveidoju asimetrisku kaklarotu, kas sasaucas ar asimetrisko kakla izgriezumu. Kaklarotu izšuvu ar neuzkrītošām pērlītēm.
At the same time I was doing the basic details (2 side details, 1 front, 1 back), I made also leaf-motifs. When the basic details were ready and sewn together, I started to sew the leaves together. I did it from the wrong side, then sewed it on the main front detail I continued to sew on leaves along the pockets till the side seam. Actually – what you can see in the pictures is not a finished dress. The lower leaf-motifs are nicely sewn on the dress. When I was nearly finished with the dress I understood that it will look a bit „naked” for fall/winter dress – so I decided to make little sleeves out of leaf-motifs. Then I also made an asymetrical necklace out of gray and light gray leaf-motifs and sew some pearls on. The shape of necklace complimented the neckline of the dress.

Kaklarota / Necklace
Kas tad vēl? Protams, pa vidu visam presēšana un dažādi citi palīgdarbi. Kopumā esmu ļoti apmierināta ar rezultātu. Manuprāt, priekš kleitas bez rāvējslēdzēja – tā pieguļ ļoti labi, ņemot vērā, ka tas ir tamborējums, un raksts nav nekāds staipīgais. Un esmu ļoti priecīga par augsto otro vietu Amerikas Tamborēšanas Ģildes dizaina konkursā – piedalījos pirmo reizi, un biju vienīgā laureāte no Eiropas. Forši, vai ne?
What else? Of course, there was a lot of blocking and other works during the process. Overall – I am very satisfied with the result. I think it has a great fit (for the dress without a zipper) taking into acount that it is a crochet and the pattern is not stretchy. And I am very happy about the high second place at the Crochet Guild of America design competition – I took part for the first time and was the only prizewinner from Europe. Great, isn’t it?

Lindai kleita der kā uzlieta un piestāv perfekti.
The dress fits Linda perfectly.