2011/06/30

Par aitām / About sheep

Mans mērķis bija nofotografēties ar alpaku un merino aitu. Ar alpaku viss bija kārtībā. Bet aitu tur bija tik daudz, ka atrast merino bija pagrūti.
Es ar mazajām alpakām / Me and little alpacas

My aim was to take pictures of me and alpaca and merino sheep. It was ok with alpaca. But there were so many sheep that it was hard to find a merino. 

Aplakas nāk no Dienvidamerikas un ir rados ar lamām. Daudzās aitu saimniecībās alpaka tiek turēta suņa vietā, jo tās ir ļoti teritoriālas un ir labi ganāmpulku sargi. Alpakām ir ļoti silta vilna, kas nav alerģiska. Tīra alpaku vilna labi derēs ziemas izstrādājumiem, un miksēta ar citām šķiedrām derēs arī citos gadalaikos.
Līdzīgi / Similar


Alpacas come from Southamerica and is related to llamas. Many sheepkeepers keep also alpacas instead of dogs, cause they are very  territorial and are good sheep guards. Alpacas wool is very warm and it is not allergic. Pure alpaca wool will be good for making winter items, and alpacca wool blends will be useful for other seasons as well.
Četru ragu aitas / 4-horned sheep
 
Pasākumā bija ne tikai aitas, bet arī daudz dzijas (kas pārsvarā bija piemērotas adīšanai), kā arī vērpšanai paredzētas preces. Bet es iegādāju sev tambordakšu.
There were also lots of yarn in the event (mostly suited for knitting), and goods for spinning. And I got myself hairpin lace loom.

2011/06/29

Gathering it is!


It was such a happiness to meet Laurie Wheeler aka FearlessLeader of Crochet Liberation Front and crochet designer, last years' CGOA design competition winner Shelby Allaho at Black Sheep Gathering (Eugene, OR)! We had so much fun and I still can’t believe we managed that! It was so exciting to meet at the same time and at the same place – Laurie came down from Camano Island, Washington, Shelby was on vacation from Kuwait (!) visiting her hometown Eugene, and I also just happened to be there. 

Laurie, me, Shelby at Black Sheep Gathering

That’s where technologies and crafts meet. If there weren't Twitter and Facebook, who knows... But luckily we have them and it is a great way to meet new people. Hopefully we will manage to repeat that.

See also Shelbys’ and Lauries’ posts about this great meeting.

Will tell about sheep in my next post.

2011/06/16

Kas tev būtu jāzina tamborējot apģērbus / What you should know about crocheted garments

1. Modelis
Vispirms būtu jāsāk ar gan augumam, gan gadījumam piemērota modeļa izvēli. Ir jau skaistas tās ciku-caku kleitas žurnālos, bet jāpadomā – vai tiešām man būtu, kur tādā iet? Bieži vien tie „uh-un-ah” smukumi ir ļoti dramatiski un teatrāli, un nebūt ne ikdienai piemēroti, un bieži vien pat svinīgos pasākumos tādos izskatītos pārpucēti. Jāizsver, vai ieguldījums būs līdzsvarā ar vilkšanas reižu skaitu. Es iesaku izvēlēties mazāk uzkrītošu modeli, un kombinēt to ar uzkrītošākiem aksesuāriem, kurus katru reizi var pamainīt.
Bieži vien visu smukumu „norok” auguma formām neatbilstošs modelis – vai nu pārāk pufīgs, vai pārāk „kvadrāts”, vai neīstais garums, vai pārāk masīvs, vai nesaturīgs, vai neīstā krāsa utt. utjpr.
1. Design
You should start with choosing a design that will be appropriate for your body type and for occasion. Those dresses in magazines are very beautiful, but you should think first – do I have an occasion to wear that? Very often those „ wow” beauties are very dramatic and theatrical, and not ordinary clothes, and sometimes even at some celebration you would look overdressed. You should think if the input would balance with the number of times when you wear it. I would suggest to choose less showy design, and combine it with striking accessories that you can change every time.
Very often not appropriate design spoils all the beauty – either it is too puffy, too square, not the right length, too masive, or not the right color etc.
Interesants ikdienā valkājams tops / Interesting ordinary top
2. Dzija un tamboradata
Uztamborēt apģērbu ir milzu darbs, tāpēc būtu jāizvēlas kvalitatīva dzija, lai lielais darbs pēc pirmās mazgāšanas neaizietu vējā. Vēlams, lai sastāvā būtu dabīgās šķiedras vai dabīgo šķiedru maisījumi (negribās taču sust sintētikā, vai nemitīgi sprakšķēt vai gurkstēt). Tas, ka tā ir dabīgā šķiedra, nenorāda uz kvalitāti. Jāuzmanās no aizdomīgi lētām dzijām (čau Turcija!*). Iesaku lietot jau pārbaudītas vērtības, bet jaunas dzijas izmēģināt mazākos projektos (cepures, aksesuāri).
Esmu ievērojusi, ka pie mums ir tendence lietot pārāk mazas tamboradatas. Jānovērtē, cik blīvi vai brīvi tamborēju. Lai apģērbs iegūtu kritumu, jāizvēlas vai nu lielākais no uz etiķetes norādītajiem adatu numuriem, vai pat lielāks. Tā apģērbs nebūs ciets un kokains. Ja modelis prasa saturīgumu un noteiktu formu, jāizvēlas mazāka adata (ar šo tomēr iesaku neaizrauties).
2. Yarn and hook
It is huge work to crochet a garment, therefore you should choose yarn of high quality to ensure that you don’t have to throw your big work away after the first washing. It is very required that yarn consists of natural fibers, or natural fiber mixes (we don’t want to sweat or to crunch in synthetics, right?). The fact that it is natural fiber don’t reveal its quality. You should be cautious of suspiciously cheap yarn (hi Turkey!*).  I suggest to use tried yarns, but try new yarns in smaller projects (hats, accessories).
I have noticed that there is a tendency in Latvia to use smaller hooks. You should evaluate the tightness of your hooking. You should choose the largest number of hook that is indicated on yarn or even larger to get nice drape. That way garment won’t be stiff. If the design requires a certain form, you should choose smaller hook ( I suggest not to go overboard with it).
10-kārtīgai dzijai tiek lietota 7 mm adata / 10-ply yarn worked with 7mm hook
 
3. Piegrieztne
Šī man ir ļoti mīļa tēma. Es visus savus darbus taisu pēc piegrieztnēm. Ļoti iesaku iemācīties konstruēt piegrieztnes – tas ļoti atvieglos darbu, kā arī dod izprati par to, kur kas jānorauc vai jāpieaudzē. Viena pamata piegrieztne dod iespēju variēt ar modeļiem. Tas ir tāpat kā ar aptamborētām bumbām – ja reiz iemācies aptamborēt bumbu, pēc tam vari taisīt krelles, auskarus, rokassprādzes un visu, kas vien ienāk prātā. Slinkākajos variantos – var paņemt gatavas piegrieztnes no šūšanas/ adīšanas/ tamborēšanas žurnāliem. Bet noteikti uztaisiet reāla izmēra piegrieztni, lai procesā (kaut vai ik pēc rindiņas) varētu darbu pielikt pie piegrieztnes un novērtēt nākamos soļus. Nonākam pie...
3. Paper sewing pattern
I love this theme. I work all my projects using paper sewing patterns/cut-outs. I recommend to learn how to make those – it will ease your work a lot, and will give the understanding where you should increase or decrease. One basic sewing pattern gives an opportunity to vary with numerous designs. That is the same as with crocheted beads – if you learn how to do it, you can make necklaces, earrings, bracelets and many more out of them. The lazy version – you can take a ready sewing pattern from sewing/ knitting/ crochet magazines. But make sure you make a real sized pattern where you can put on and measure your crochet as you go (if it is necessary – after every row) to figure out next steps. We have come to the....  
Kleitas muguras daļa veidota pēc piegrieztnes /
Back part of the dress made using sewing pattern
 
4. ...procesa
Tagad atliek vien izvēlēties kādu no tūkstošiem jau esošu rakstu, un tamborēt. Un, lūdzu – es ļoti lūdzu! Mēs neesam kvadrāti! Taisiet vidukļa līnijas, rokriņķus, un veidojiet tamborējumu pēc piegrieztnes visur, kur tas vajadzīgs – tas taču nav grūti! Tamborējums stiepjas ļoti minimāli – un mēs tiešām neesam kvadrāti!
Ja izvēlēsieties tamborēt daudzkrāsainu apģērbu – jārēķinās ar ļoti daudziem diegu galiem (un papildus laiku to ievilkšanai). Tas pats jāapdomā, pirms taisām darbu no motīviem (it sevišķi smalkiem).
Par presēšanas metodēm lasi ŠEIT.
4. ... process
Now you can choose one of thousands of existing crochet stitch patterns and start to crochet. And please – I beg you! We are not squares! Please make waists, arm holes and form the crochet according to the sewing pattern everywhere it is necessary – it is not that hard! Crochets are not as elastic as knittings – and we are not squares indeed!
If you choose to make multi colored garment you should consider many ends to weave in (and additional time for weaving them in). The same relates to motif-works (especially thread works).
Read about blocking methods HERE.
Kleita no 103 motīviem / Dress made of 103 motifs
 
5. Kopšana
Tamborējumu kopšana ir ļoti vienkārša, ja vien zinām, kā to darīt. Neizšķirot pa šķiedru grupām – es iesaku visus tamborējumus mazgāt ar rokām remdenā ūdenī, un arī skalot tik pat remdenā ūdenī (strauja temperatūras maiņa var izraisīt saraušanos). Ūdenim var pievienot mazgāšanas līdzekli, kas paredzēts mazgāšanai ar rokām. ĻOTI svarīga ir pareiza žāvēšana. Nekādā gadījumā tamborējumu nevajadzētu kaut kur pieknaģēt un ļaut notecēties. Ūdens no izmazgātā tamborējuma ir maigi jāizspiež – bet neizgriežot. Jāžāvē horizontāli – jāizklāj, paklājot apakšā palagu vai dvieli, izveidojot tamborējumu pareizajā lielumā un formā. Ik pa laikam jāapgriež uz otru pusi. Par presēšanas/gludināšanas metodēm jau minēju iepriekš.
5. Care
Taking care of crochets are simple if you know how to do it. I won’t separate fibers by types. I suggest all crochets to be handwashed in lukewarm water and rinse them in the same warmth of water (quick change of temperatures can shrink the crochet). You can add a washing liquid that is devised for handwashing. Proper drying is VERY essential. Do not peg or pin the crochet anywhere and dont let the water flow down. You have to press the water out of crochet very gently – but don’t wring it out. Dry it horizontally – lay out (lay a sheet or towel under it) shaping it in the right size and form. Turn it on the other side time after time. I mentioned about blocking/ironing previously.  
  
 
*Ja kāds no Turcijas lasa šo ziņu, lūdzu, neapvainojieties. Pie mums bieži vien nonāk Turcijā ražotās dzijas nekvalitātīvākā daļa. Es ticu, ka jums ir arī labas dzijas!
*If someone from Turkey reads it – I am sorry, but a part of low quality yarn from Turkey reaches us quite often. I believe you do have qualitative yarn, too!

2011/06/13

Melleņkleita / Blueberry dress

Pavisam nesen kāds bija atradis manu blogu pēc atslēgvārdiem "ko uzdāvināt Līgai". Nu tad - re kur arī atbilde. Tā runā, ka Līgām tīri labi patīkot kleitas. Un ja ne visu kleitu uzdāvināt, tad vismaz draudzīgu atlaidi gan :) (tas pārdomām uz nākamo gadu).


Recently someone had found my blog by googling "what to give as a present for Līga". Well - there is the answer. Rumor has it - Līgas love dresses pretty much. If not the whole dress, you should at least give a friendly discount. :)

Tā nu visai veikli uztapa 103 apaļi-sešstūra motīvi plus dažas pusītes un trešdaļas. Izmantoju BBB "Magnum 5" un 3 mm tamboradatu. Un te ir arī pierādījums, ka arī darbi no motīviem var būt "uz auguma" ar vidukļa līniju. Mēs neesam kvadrāti!


So 103 round-hexagon motifs came up pretty quickly plus some halves and thirds. I used BBB "Magnum 5" thread and 2 1/2 / 3 mm hook. And here is proof that motif-works can be made fitted with waist line. We are not squares!

Mazliet papildinu ierakstu, jo sapratu, ka man vēl ir ko teikt par šo kleitu :) Tātad kleitu veidoju pēc piegrieztnes (kā jau visus savus darbus) - apakšā ir mazliet staipīga viskozes trikotāžas odere ar rāvējslēdzēju sānā. Svārku daļu no motīviem veidoju "trubiņā" pa apli, tad, sākot no gurniem, veidoju pēc piegrieztnes, izmantoju pusmotīvus un trešdaļas, šur tur piedzinu ar sietiņu.
Esmu ļoti apmierināta ar rezultātu, jo kleita izskatās (un arī ir) viegla. Iespējams, šo efektu iešķir par vairākiem toņiem tumšākā odere apakšā. Paldies Līgai par iemodelēšanu! :)
I would like to update this post, because I got something more to say about this dress. :) I made this dress using paper sewing pattern (as for all my works) - there is stretchy rayon lining under with a zipper on the side. Skirt part is made in round, then I worked according to paper pattern using halves and thirds and filled the empty places with net in some places.
I am very satisfied with the result cause the dress looks (and is) light. I guess this effect is given by the lining that is several tones darker. Thanks to Līga for modelling! :)

2011/06/11

International Yarn Bombing Day

Ja Tu lasi šo blogu, tad noteikti zini, ka šodien ir starptautiskā "apdzijošanas" diena. Cilvēki visā pasaulē pievērš uzmanību šķiedru mākslas nozīmei - aptamborē, apada un visādi citādi apdzijo dažādus priekšmetus. Crochet Liberation Front brīdina - lūdzu, dzijojiet atbildīgi! ;)

Ņujorka, Aptamborēts Volstrītas bullis / New York, Wall Street bull crocheted


If you are reading this blog, you know that today is International Yarn Bombing Day. people all over the world are pointing to the significance of fiber arts - crocheting, knitting and bombing different items in other fibery ways. Crochet Liberation Front warns - please yarn bomb responsibly! ;)

Aptamborēts koks, Vācija / Crocheted tree, Germany

2011/06/03

Fingerless gloves - free pattern

One skein project!
 
Level:

 
           
 
Size:
S [M; L].

Finished measurements:
Width:
3 ½” [4 2/8; 4 6/8]
9 cm [10,5; 12]
Length:
6 ½” / 16,5 cm Materials:
Yarn: Classic Yarn – Extrafine 150 (100% merinos extrafine)
Yarn weight: DK
1 skein (50 g)

Crochet Hook: 7 / 4,5 mm. Or adjust the hook to obtain gauge

Additional materials:
Yarn needle

Gauge:
4”/10 cm = 9 rows

Stitches used:
Chain (ch), single crochet (sc), double crochet (dc).

Instructions
Ch 33 [37; 41].

Row 1: ch3 to count as the first dc.
3 dc in the 4th st from the hook.
*1 sc in the 4th next st; ch 3; 3 dc in the same st. Repeat from * 6 [7; 8] more times. 1 sc in the 4th next st.
Turn around.
Rows 2-15: ch 3, 2 dc in the last st of previous row (on sc).
*1 sc in the next ch 3 loop of previous row; ch 3; 3 dc in the same ch 3 loop. Repeat from * 6 [7; 8] more times.
1 sc in the next ch 3 loop of previous row. Turn around.
Fasten off leaving long end for sewing. Take yarn needle, fold the piece, and sew half inch / 1 cm together. Then leave 2 inches / 5 cm open hole for a thumb. Then continue to sew the side seam of the glove till end.
Weave in ends. Turn inside out.
Make other glove following the same instructions. 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Ravelers can download PDF file HERE.

2011/06/02

Ilgas pēc cepurēm... arī vasarā / Longing for hats... also in summer

Viendien pieķēru sevi pie domas, ka kaut kas nav tā kā tam vajadzētu būt. Tā kā darbu daudz... tā kā tomēr gribas darīt kaut ko citu, ne to, kas būtu jādara... un tad sapratu, kas par lietu. Esmu sailgojusies pēc cepurēm. Jā, arī +30 C grādos. Vikijas Howelas Urban revival cepure bija tieši laikā, lai kliedētu manas ilgas.
One day I caught myself thinking - something's not the way it should be. I kinda have lot of work to do... kinda want to do something else than I should... then I realised whats wrong. I am longing for hats. Yes, also in + 30 C temperature. Vickie Howells' Urban revival hat saved me.


Es arī uztaisīju pieskaņotus maučus. (Apraksts par brīvu pieejams Ravelry.) Man tā patīk šī Extrafine 150 100% merīnvilna - varētu teikt, ka tā ir viena no manām mīļākajām dzijām.
I also made matching fingerless gloves. (Free pattern available on Ravelry.) I so enjoy working with this Extrafine 150 100% merinos wool - I think it's one of my favorites.