2011/03/31

4. diena. Kur tie ir tagad? / Day 4. Where are they now?

Šodien vēlos jums pastāstīt par 2 lietām ar interesantu vēsturi.
Today I would like to tell you about 2 things and their history.


Pirmā ir šī melnā šūtā kleita ar tamborētu muguras daļu. Tā netika taisīta kā pasūtījums konkrētam cilvēkam, taču drīz vien atrada savu īpašnieci, kas ar šo kleitu vēlējās iet uz augstskolas izlaidumu un... neaizgāja. Tā arī gadās. Viņa pašlaik mācās maģistrantūrā un ieminējās, ka, iespējams, šo kleitu varētu uzvilkt uz nākamo izlaidumu. Laiks rādīs... First thing is this tailored black dress with crochet back piece. It wasn’t tailored for a particular person, but found its owner soon. The new owner wanted to go to her university graduation and... didn’t go. That happens. She is now taking MA course and mentioned that maybe she could wear that dress to the next graduation. Time will show...

Otra lieta ir šie tamborētie svārki. Tos man kāda sieviete pasūtīja caur e-pastu kā Ziemassvētku dāvanu savai māsai, kas dzīvo ASV. Bija visai interesanti saņemt mērus pa e-pastu un tamborēt bez pielaikošanas. Taču kaut kā iekšā bija miers un sajūta, ka viss būs kārtībā. Man ļoti patīk tamborēt bez noteikta termiņa. Tad es varu konkrētajam darbam pieķerties tad, kad man tas liekas visharmoniskāk un arī ielikt iekšā to foršo sajūtu. Tā arī notika ar šiem svārkiem – man ļoti patīk rezultāts, kā arī saņēmu ziņu, ka jaunajai īpašniecei arī ļoti patīk. Tas man ir vislielākais gandarījums, kad kliente atraksta, cik ļoti ir apmierināta ar manu darbu.
Vairāk šādu klientu, un novēlu arī jums šo gandarījuma sajūtu!Second thing is this crochet skirt. A woman ordered it via e-mail as a Christmas present for her sister that lives in US. It was quite interesting to get measurements through e-mail and to crochet without fitting. But I somehow had a peace inside and a feeling that everything will be ok. I really enjoy to crochet without deadlines. Then I can do the work when I feel most harmonic and I can also put that great feeling inside it. That happened with this skirt – I really love the result, and I got a message from client that she also loves it. It is the greatest satisfaction when client writes to me how satisfied she is with my work. 
I wish there were more that kind of clients and I wish you to have that satisfactory feeling, too!


2011/03/30

3. diena. Tīrs prāts, tīri valdziņi. / Day 3. Tidy mind, tidy stitches.Kā lai labāk pastāsta par to, kā es organizēju un kārtoju savus dzijas krājumus? Laikam visvienkāršāk būtu atbildēt vienā vārdā: NEKĀ. Tas ir viens liels (parasti ne pārāk kārtīgs) plaukts pilns ar maisiem, kastēm (kartona, plastmasas) + dzijas parasti mētājas visos mājas stūros, kur vien es esmu kādā brīdī pabijusi.
How can I best tell you about my stash organization? It would be easier to say: there is NONE. It is one big (usually pretty messy) shelf full of bags, boxes (cardboard, plastic) + yarn is in every corner of the house where I have been.

Bet ir arī labās ziņas – es savā „kārtībā” (gandrīz) vienmēr atrodu tās dzijas, ko man vajag. Mierinu sevi ar domu, ka esmu radošs cilvēks un tas ir normāli. Tas nenozīmē, ka man nepatīk kārtība - patīk! Tikai dažreiz to ir grūti uzturēt (it sevišķi pēc tam, kad bija jāsameklē kāda pazudusi dzija). :)
But there are also some good news – I (almost) always find those yarns I need in my „order”. I comfort my self with a thought that I am a creative person and that is ok .That doesn't mean I don't love order - I do! It's just somethimes so hard to keep one ( especially after I have looked for some missing yarn). :)

2011/03/29

2. diena. Prasmes + 1 klāt. / Day 2. Skill + 1UP.Šodienas tēma ieska mums atskatīties uz sevi gadu atpakaļ – kādi mēs bijām pirms gada, kādas prasmes esam ieguvuši gada laikā un ko jaunu iemācījušies.
Todays topic suggests that we look back at ourselves a year ago – what were we like, what skills have we gained and what have we learnt during this year.
Man šis gads bijis ļoti nozīmīgs. Jo pirms gada tā pa „ritīgi nopietno” arī sāku darboties tamborēšanā – iepriekš tas bija vairāk kā hobijs.
This year has been very significant for me. A year ago I started to work in crochet „for real” – it was more like hobby previously.
Sākšu ar to, ka tajā laikā man bija nepārvarama vēlme „iebliezt” blogā tikko pabeigtu (vai pat līdz galam nepabeigtu – paslējot neievilktos diegus apakšā) lietu – tā teikt atrādīties uz karstām pēdām. Nekādas runas par presēšanu un visām citām pabeigšanas lietām. Tagad, protams, par to plati pasmaidu.
First of all I had this unconquerable need to put something finished ( or sometimes unfinished – hiding the ends on the other side) in the blog – to show my work as I went. No blocking and other finishing was important. Of course, I am smiling wide now.
Year ago - this piece still isn't finished. :)
  Otra lieta, ko esmu ieguvusi šī gada laikā ir mana manekene Rumpumpele (jo viņai ir tikai rumpis) – kas ļoti atvieglo apģērbu fotografēšanu, ar ko iepriekš ļoti bija jānomokās. Par tām smukajām bildēm liels paldies jāsaka manam vīram, tās nesmukākās ir manējās :D Ko lai saka – fotografēšana nav mana lieta (it sevišķi ziemā, kad normāla dienasgaisma jāgaida nedēļām). Vēl viena reprezentatīvā lieta, ko ieguvu pagājušajā rudenī, ir savas birkas.
Second thing that I have gained during this year is my mannequin Rapunzel – that eases shooting clothes a lot, it was very hard to do it before. I have to thank a lot for those beautiful pictures to my husband, those others are mine :D What can I say – photography is not my thing (especially in winter when you have to wait for normal daylight for weeks). One more representative thing I have gained in autumn are my labels
Now. Finished piece on a mannequin.
Kas attiecas uz jaunām tamborēšanas prasmēm – esmu apguvusi tunēzisko un gobelēntamborēšanu, arī paspēlējusies ar free-form, ievērojami uzlabojusi īru mežģīņu tehniku. Pats jaunākais ir krūšu iešuves kleitai un džemperim (tie vēl nav atrādīti) – šī prasme, man liekas, ir liels ieguvums un solis pretī tam, lai tamborēti apģērbi būtu „uz auguma”, nevis bezveidīgi un maisveidīgi. Esmu arī uzlabojusi piegrieztņu konstruēšanas prasmes.
Regarding new crochet skills – I have mastered tunisian, tapestry crochet, also have played with free-form, improved irish lace technique a lot. The latest – bust seams for dress and sweater (those ones I haven’t showed you yet) – this skill is a great benefit and a step towards fitted crochet clothing, not shapeless and formless. I have improved my pattern (cut-out) construction skills as well. 
Sleeve of sweater crocheted using tapestry crochet technique
 Vasarā nolēmu, ka jāsāk blogot arī angliski (bija arī iepriekš viens mēģinājums, bet tas neskaitās). Līdz ar to iemācījos divu veidu angliskos tamborapzīmējumus, kā arī soli pa solim sāku mācīties rakstīt aprakstus jeb paternus. Sāku interesēties, kas tamborēšanā notiek pasaulē, un atklāju, ka tā ir vesela industrija. Tagad laikam skaitos arī daļa no šīs industrijas, jo esmu nominēta 3. ikgadējai tamborēšanas balvai kategorijā labākais jaunais tamborējumu dizainers (vēl līdz rītdienai varat paspēt nobalsot ŠEIT) un esmu Amerikas Tamborēšanas Ģildes biedre.
I decided to start blogging in english in the summer (I had one try previously, but that doesn’t count). I learnt 2 kinds of english crochet terms, and started to learn how to write patterns step by step. I started to take interest whats happening in crochet world and discovered that it is a whole industry. Now I guess I’m a part of this industry as I have been nominated for 3rd annual crochet award as best new crochet designer (you can still vote till tomorrow HERE) and I am also a member of Crochet Guild of America.
Zinu, ka man vēl daudz kur augt – un to arī cenšos darīt. Cenšos, lai katrs ieraksts un katra pabeigtā lieta būtu ar katru reizi ar vien labāka.
I know I have a lot to grow – and I am trying to do so. I try my every post and finished object to be better and better every time.
Manus darbus, kas pārsvarā tapuši iepriekšējā gada laikā, varat apskatīt ŠEIT.
You can see my works HERE (most of them are made in last year).
Vēl vēlos pateikt paldies visiem tiem, kas mani atbalsta, iedrošina un iedvesmo.
I would also like to thank all of you who support, encourage and inspire me.

2011/03/28

Monday Moodboard
MADELEINE - TEA BAG by Jume

Felted Pea Pod by Baymut

Peacock mini Clutch Coin Purse by retrospettive

Funky Crocheted Necklace/Belt by subrosa123

1. diena. Stāsts par divām dzijām. / Day 1. A Tale of Two Yarns.


Vispirms, sveiciens 2. ikgadējā adīšanas un tamborēšanas blogu nedēļā! Visas nedēļas garumā blogeri visapkārt pasaulei katru dienu rakstīs par ieteiktajām tēmām. Manuprāt, būs ļoti interesanti gan pašai padomāt par šiem jautājumiem, gan paskatīties, ko par to domā citas adītājas un tamborētājas.  Lai atrastu katras dienas ierakstus, jāieguglē dienas atslēgvārds (ko atradīsiet ieraksta beigās).  Tad nu pie lietas.
First of all, greetings in 2nd annual knitting and crochet blog week! Bloggers around the world will blog about suggested themes all week long. I think it will be interesting to think about those themes and to read about other knitters and crocheters opinions. To find daily posts you have to google the tag (given in the end of post). Let’s get started.
Pirmās dienas tēma – stāsts par divām dzijām. Pastāstīšu, ar kuru dziju man visvairāk patīk strādāt, un kura priekš manis ir garām.
The theme of the day is a tale of two yarns. I will tell which ones are my favorites and which one doesn’t work for me.
Man ļoti patīk strādāt ar dabīgām šķiedrām, it īpaši ar kokvilnu, merino un jaunvilnu. No kokvilnām man vismīļākā pagaidām ir Ogres kokvilna, jo tā nav pārāk savīta un ir mīksta. Arī krāsu klāsts pietiekošs, un cena laba (it īpaši, ja aizbrauc uz Ogri pakaļ). Tamborēšanai ļoti piemērots variants – it īpaši pavasara/vasaras sezonai.
Merino vilna – pietiekoši mīksta un ne pārāk vilnīga. Vairāk piemērota rudenim/ziemai.
Ir gadījies strādāt arī ar ļoti labas kvalitātes jaunvilnu – tā ir bauda gan rokām, gan acīm. Tai arī dodu pirmo vietu. Varu ieteikt izvēlēties atbilstošu (labāk lielāku) tamboradatu, lai tamborējums veidotos mīksts un dzijas īpašības atklātos visā tās maigumā.
I really enjoy working with natural fibers, especially with cotton, merino and new wool. My favorite among cottons so far is Ogre cotton (yeah, I know what you think :) Ogre is a city in Latvia where it is produced). It is not twisted and is soft. There are enough color options and the price is good (especially if you go and get it in Ogre city). It is very good yarn for crochet – especially for spring/summer season.
Merino wool – soft enough and not too wooly. Will be suited more for autumn/winter.
I have worked with new wool of very good quality – it is a treat for both hands and eyes. This deserves the first place from me. I can suggest to choose larger hook for it in order to get soft crochet and the characteristics of the yarn would appear in whole its tenderness.
Dzeltenā - Ogres kokvilna, raibā - merino, zaļā - jaunvilna. Melnā - vilna.
Yellow one - Ogres' cotton, multi-colored - merino, green one - new wool. Black one - wool.

Tas, kas, manuprāt, tamborēšanai galīgi neder, ir rupja, savīta vilna. Tamborējums jau tā ir biezāks un cietāks, nekā adījums, un šāda vilna to padarīs vēl kokaināku. Protams, šo īpašību var pagriezt sev vēlamā virzienā – ja jātamborē paklājs, čībām zole u.c.
The one that doesn’t work for crochet is chunky twisted wool. Crochet is heavier and harder than knitting, and that kind of wool will make it even stiffer. You can turn that quality in the way you want it – if you need to crochet a rug or sole for slippers etc.
No šī varu secināt, ka nekas nav viennozīmīgs. Katrai vajadzībai būs piemērota cita dzija. Kas attiecas uz maniem projektiem – parasti pa priekšu ir dzija (jā, man, kā jau vairumam, ir atkarība no spontāniem pirkumiem dziju veikalos), un tikai tad ķeros pie dizainēšanas. Bet gadās arī, ka man prātā ir konkrēts dizains, kam piemeklēju tieši tādu dziju, kādu esmu iecerējusi.
I can conclude that nothing is unambiguous. Each thing will need a different yarn. Regarding my projects – the yarn usually comes first (yes, I have an addiction of spontaneous purchases in yarn stores), and then I begin to design. But there are times when I have particular design in mind – then I search for suitable yarn.
Šodienas ierakstam izvēlējos baltu banneri, jo pie mums pašlaik snieg. Kaut kā pavasaris negrib nākt. Bet mēs gaidām. :)
I chose the white banner for todays post because it is snowing here in Latvia right now. Somehow spring isn’t willing to come. But we are waiting :)

2011/03/27

Svētdienas smukumi / Sunday beauty

Gray turquoise lace scarf

Flower beret pattern

Vintage rose brooch

Twisted rainbow cowl with rabbit brooch

Wave of sensuality scarf

Gray turquoise lace scarf

Thanks for featuring my items! :)

2011/03/21

Monday Moodboard - EtsyEuro

Happy Euro Week!  
 
From March 21 through March 27, 2011, we are celebrating the European art and artists of Etsy with special home pages full of products from throughout Europe, emails, events, information for doing business globally, and much more. (Look for tag - EtsyEuro)
This Monday moodboard is dedicated to it.

I am offering 10% discount to every item in my shop (excluding patterns). Type the coupon code EUROWEEKSALE when checking out. 

 

Frida dangle roses by fleurfatale

MIMOSA GRAY with spring flowers by ikabags

Snack & Sandwich Bag - Retro Fruit Dots in Red by blota

New, braided leather wrap with sterling silver clasp and engravable tag by simplyyoujewelry

2011/03/15

Ceru uz Jūsu atbalstu / Hoping for your support

Tad nu beidzot CLF 3. ikgadējās Tamborēšanas Balvas balsošana ir sākusies un ilgs līdz pat 30. martam!
Mani atradīsiet nominācijā Best New Designer. Balsot varat par vienu vai vairākām kategorijām (tās, par kurām nav ne jausmas, var droši izlaist). Konkurence ir pamatīga, bet ceru, ka mani darbi jums patīk tik ļoti, lai nobalsotu par mani. :)
Nobalsot varat ŠEIT. Pēc balsošanas jūs sagaida mazs pārsteigums.
Liels paldies jau iepriekš! :)

Picture from http://www.crochetliberationfront.com

Finally voting for CLF 3rd annual Crochet Award has begun and will end on March 30!
You will find me in category Best New Designer. You can vote for one or multiple categories (you can skip those that you don't know of). The competition is harsh, but I hope that you like my works so much that you will vote for me. :)
You can vote HERE. Theres a treat waiting for you after the voting.
Thanks a lot in advance! :)

2011/03/11

Rudens motīvu džemperis / Autumn Motif Sweater by ElevenHandmade


Stiliste - Laila Trilopa. Foto - Jānis Saliņš (F64). Modele - Līga. Aprakstu meklējiet žurnālā "Ievas Māja" 11.03. - 24.03. Nr. 5 2011
Style - Laila Trilopa. Photo - Jānis Saliņš (F64). Model - Līga. Pattern in crafts magazine "Ievas Māja" 11.03. - 24.03. Nr. 5 2011

2011/03/10

Paldies... / Thank you...

...visiem, kas balsoja un palīdzēja man izlemt. :) Laimīgie izredzētie ir:
...for voting and helping me to decide. :) The lucky winners are:

Etno sweater
Transformer 4in1
Bolero Sweater with High Collar
Balsošana par nominantiem sāksies 15. martā - ziņošu. :)
The voting for nominees will start March 15 - I will let you know. :)

2011/03/09

Vajadzīga palīdzība! / Need your help!

Crochet Liberation Front man palūdza izvēlēties 3 manus dizainus, kas vislabāk raksturotu nomināciju (Labākais Jaunais Tamborējumu Dizainers), lai uzrakstītu rakstu par nominantiem.
Par diviem man it kā būtu skaidrs, bet trešo nu nekādi nevaru izvēlēties. Tad nu lūdzu jūs man nākt palīgā un izteikt savu viedokli. Varbūt mans viedoklis ir atšķirīgs..? to arī būtu interesanti uzzināt. Būtu jauki, ja jūs nobalsotu līdz rītdienai (10. martam) - tad arī apkopošu balsis un izlemšu. Aptauja ir labajā pusē - angliski, bet zemāk izvirzītās kandidatūras  ir atšifrētas zem bildēm :) Varat balsot arī par vairākiem dizainiem. Paldies :)

Crochet Liberation Front asked me to choose 3 my designs that best represents the nomination (Best New Crochet Designer), to write a post about nominees.
I'm kinda sure about two, but I can't choose the third one. So I am asking you to help me and say your opinion. Maybe our opinions differ...? it would be interesting to find out. It would be nice if you could vote till tomorrow (10th March) - then I will get your votes together and decide. The poll is on the right - in english, but all options are below :) You can also vote for multiple designs. Thanks a lot :)


Transformer 4in1
Bolero Sweater with High Collar
Twisted Rainbow Cowl with Rabbit Brooch
Edge Scarf
Etno Sweater for Men
Pearl Bolero