2011/01/23

Šalle ar latvju zīmēm / Scarf with Latvian signs

Iedvesmojoties no Etno džempera radās šī šalle ar latvju zīmēm. Atkal izmantoju gobelēntamborējumu tehniku.
This scarf with Latvian signs was insipred by Etno sweater. I used taperstry crochet technique again.


Izmantoju baltu dziju Colorato - 60% merīnvilna, 40% akrils (2 x 100 g) un melanžēti violetu Arcobaleno - 60% merīnvilna, 10% mohēra, 30% poliamīds (50 g). Adata 5,5 mm.
I used white yarn Colorato - 60% merinos wool, 40% acrylic (2 x 100 g) and melange violet Arcobaleno - 60% merinos wool, 10 % mohair, 30% poliammide (50 g). Hook 9 / I / 5,5 mm.


Ceru, ka šalle labi sildīs savu valkātāju ! ;)
I hope the scarf will be warm for its owner! ;)

2011/01/20

Lenij, Tu esi atmaskots! / Lenny you are unveiled!

Vakar, skatoties mūzikas kanālu pa TV, redzēju ļoti sen neredzētu un labu klipu - Lenija Kravica "Believe in me". Tagad seko atzīšanās... Esmu liela Lenija fane jau kādus gadus 10 un vairāk. 2005. gadā biju uz viņa pirmo koncertu Rīgā un noģību! Jā! Ne jau aiz sajūsmas, bet aiz karstuma ... ;)
Yesterday I watched music channel on TV and saw a music video that I haven't seen for ages - Lenny Kravitz "Believe in me". And here goes confession... I'm a big Lenny Kravitz fan for some 10 years and more. I was to his first show in Riga in 2005, and I fainted! Yes! Not of the ecstasy, but of the heat... ;)

Bet tagad pie lietas - Lenij, Tu esi atmaskots! Es zinu, ka Tu, tāpat kā es, esi liels tamborējumu fans! Un te ir pierādījumi:
Now to the point - Lenny, You are unveiled! I know that you are a big crochet fan like me! And there is evidence:
Pārliecināju jūs?
Did I convince you?

Un ja arī tu esi Lenija fans/-e - noteikti noskaties "Believe in me" video.
And if you're also a fan - definitely watch "Believe in me" video.

ps - man ir aizdomas, ka baltais tops ir tapots...
ps - I think the white top is made in loom knitting/rake knitting technique....

Bildes no Interneta. Pictures from the Internet.

2011/01/18

Par Eleven raksta... / They write about Eleven...

Vispirms vēlos pateikt lielu PALDIES visiem bloga sekotājiem - paldies, ka esat kopā ar Eleven! Paldies par jūsu foršajiem komentāriem! Jūs iedvesmojat darīt un dalīties!
Esat laipni aicināti pievienoties Eleven handmade crochets Facebook lapai, kā arī laiku pa laikam iemest aci Eleven mājas lapā, kur ik pa brīdim notiek kādas izmaiņas un parādās kāds jaunums.

First of all I wanna say great THANKS to all blogs' followers - thank you for being together with Eleven! Thank you for your great comments! You inspire to do and to share!
You are welcome to join Eleven handmade crochets Facebook page, and take a look in Eleven web page - some changes and news appear there time after time.

Tad nu pie lietas. Atcerieties, ka nesen publicēju koraļļu auskaru aprakstu angļu valodā?
Šis apraksts (un arī sarkanā komplekta apraksts) ir iekļauts vienā no lielākajiem (ja ne pašā lielākajā) brīvo aprakstu direktorijā , kurā varat atrast tamborēšanas aprakstus - turklāt visi ir bez maksas!

Now to the point. Remember I recently published coral earrings pattern in english?
This pattern (and also red coral set pattern) is included in one of the largest (if not the largest) free patterns directory , where you can find crochet patterns - and they all are free!


Kā arī glaimojošu aprakstu par jau iepriekš minētajiem auskariem atradu knittingparadise.com saitā.
Atļaušos citēt:
"Šie noteikti ir jaukākie tamborētie auskari, kādus vien var atrast internetā; brīnišķīgā zieda forma ar mazajām pērlītēm vidū padarīs tos par taviem mīļākajiem auskariem, ko valkāt dažādos gadījumos.
Padariet šo aprakstu sev tuvāku, izvēloties savas dekorācijas zieda vidū, vai lietojiet jebkādas krāsu kombinācijas, lai piešķirtu tiem vairāk detaļu un padarītu personīgākus."
 
Jauki dzirdēt tik labus vārdus par manu dizainu!

I found a flattering comment about coral earrings in knittingparadise.com.
I will cite:
"These simply have to be the cutest crocheted earrings found on the web; the gorgeous floral shape with the tiny pearls in the middle will make these your favorite pair to wear anywhere.
Make this pattern your own by choosing your own decoration in the middle of the flower or by using any color or color combination you wish to add more detail and personalize them your way."
 
Nice to hear such good words about my design!

2011/01/15

Mazlietiņa / Small thingie

Šo brošiņu tamborēju izmantojot shēmu no Leslijas Stanfīldas grāmatas "100 adītas un tamborētas puķes". Lapiņas izdomāju pati. Roze iet pa spirāli un ir ļoti vienkārša. Bija palikusi pāri bambusa dzija un šis šķita labs veids, kur to izlietot.


This brooch is crocheted using a pattern from Lesley Stanfields' book "100 flowers to knit & crochet". The leaves I designed myself. Rose is going in spiral and is very easy. I had some leftovers from bamboo yarn and this seemed a good way to use it.

2011/01/14

Vēl viena rasta cepure / Another rasta hat

Šī jau tika pabeigta kaut kad pagājušajā gadā, un tiek arī cītīgi nēsāta.
Tamborēta sākot no apakšas, imitējot dubulto valnīti no reljefajiem stabiņiem.


This one was finished last year, and is also weared a lot.
It is crocheted starting from below, imitating double edge consisting of front and back post double crochet stitches.

Par zīmēm / About signs

Uzrakstīšu mazliet par džemperī ietamborētajām latvju zīmēm.
I will explain a bit about latvian signs that are crocheted in the sweater.
 
Pirmā no apakšas ir Saules zīme - mūžīgās dzīvības simbols.
Otrā - Zvaigznes zīme, kas atvaira tumsas un pazemes spēkus.
Trešā zīme ir Jumis - auglības un bagātības zīme.
Nākamā ir Pērkonkrusts - svētības un enerģijas simbols,
tad Dievs - sargātājs un svētības nesējs, gudrība, visa sākums un gals.
Sestā zīme ir Māras krusts (krustukrusts jeb ugunskrusts) - Māra ir materiālās pasaules aizbildne.
Un visbeidzot Austras koks (Saules koks) - dzīves ceļš, izpratne par pagātni, tagadni un nākotni, saikne ar garīgo un garīgā izpausme.
First sign from below is Sun sign - symbol of eternal life.
The second - Star sign that rejects dark and underworld forces.
The third sign is Jumis - stands for fertility and abundance.
Next one is Thunder-cross - symbol of blessing and energy,
then God - guard and carrier of blessings, wisdom, beginning and end of everything.
The sixth sign is Māras' cross (cross of crosses or fire-cross) - Māra stands for material world.
And finally Austras' tree (Sun tree) - way of life, understanding about past, present and future, connection with spiritual world and expression of spirituality.

 
Biju izvēlējusies vairākas zīmes, ko tamborēt. Tā kā piedurkni sāku tamborēt no apakšas, tad nezināju, cik zīmes ietilps piedurknē. Pat nedomāju, kādā secībā likšu zīmes. Izrādījās, ka esmu salikusi diezgan labi, ja ņem vērā, ka arī pamata čakras mums ir septiņas... ;)
Esmu ļoti apmierināta ar rezultātu! :)
I had chosen several signs for the sweater. As I started to crochet from below of the sleeve, I didn't exactly know how many signs will fit in the sleeve. I even didn't think about the sequence of the signs. It turned out that I have put them in pretty good sequence bearing in mind that we have also seven basic chakras... ;)
I am very satisfied with the result!

2011/01/13

Etno džemperis vīrietim / Etno sweater for man

Te nu tas ir - decembrī iesāktais un vakar pabeigtais vīriešu džemperis ar latvju zīmēm.
Here it is - sweater for men with latvian ethnographic signs started in december and finished yesterday.

Kā pamatrakstu lietoju pērlīšu rakstu - * viens īsais stabiņš, viena gaisa cilpiņa, nākamajā rindā tas pats raksts iet pamīšus. Pamatdetaļas tamborēju no apakšas uz augšu.
I used pearls pattern - * 1 sc, ch 1. The same pattern goes in turns in the next row. I crocheted the basic parts starting from lower edge.


Vienai piedurknei daļēji izmantots gobelēntamborējums. Roku tamborēju pa apli no apakšas uz augšu; nobeigumā - parastajā tamborējumā, lai izveidotu to pēc rokas piegrieztnes.
I partially used tapestry crochet in one sleeve. I made it in round starting from lower edge; finished it in regular crochet to fit to the sleeve pattern.


Kapuce pietamborēta klāt pusaplī ap kakla līniju. Kabata tamborēta parastajā tamborējumā, izmantojot pamatrakstu. Abām aptamborētas tumšākas maliņas, izmantojot īsos stabiņus.
I crocheted hood in semicircle right on the basic details. The pocket is crocheted using regular crochet. I used darker yarn for single crochet edging.


Lietoju Novita 7 Veljesta dziju, kādi 6-7 kamoli (150 g). Izmantoju 5,5 mm tamboradatu.
Džemperis taisīts kā dzimšanas dienas dāvana. Izskatās, ka saņēmējs ir apmierināts, jo pagaidām nost netaisās vilkt. :)
I used Novita 7 Veljesta yarn, 6-7 skeins (150 g each). I used hook 9 / I / 5.5 mm.
Sweater was made as a birthday present. it looks like the receiver is satisfied and not going to take it off. :)

2011/01/07

Nepabeigtās lietas... / Unfinished things...

Mans Jaunais gads iesācies ar parādiem - pagājušā gadā nepabeigtu lietu parādiem. Man tas ir grūti - mēģināt pabeigt vecās lietas, kad galvā grozās jau jaunas idejas... un sirdī pavasaris... un gribās ķerties jaunajām klāt... eh... bet esmu apņēmusies pa priekšu pabeigt (vismaz lielāko daļu) tos darbus, kas iekavējušies, jo bijuši nesezonāli vai arī sagādājuši roku sāpes...
My New year has begun with debts - debts of last years' unfinished things. It is hard for me to finish old things when new ideas are already in my head... and spring in my heart... and I want to start those new ones... eh... but I have decided to finish those (or most of  them) that have not been in season and caused me handache...

Tikko pabeidzu čupu ar cepurēm un topu, kas bija praktiski pabeigts jau pagājušajā vasarā.. bet bija pietrūcis pacietības sašūt vienu pleca līniju.. un tā viņš nostāvēja plauktā nedabeigts līdz pat šodienai.
I just finished a pile of hats and a top that has been practically finished since last summer.. I just had to sew together one shoulder line.. and so it lied in my shelf unfinished till today.

Es ceru, ka jums Jaunais gads iesācies bez parādiem un varat ļauties idejām un to īstenošanai! :)
I hope your New year has come without debts and you can fall in your ideas and carry them out! :)

ps - just found out that unfinished objects are also called UFOs :)