2011/04/02

Widgets

6. diena. Ir, uz ko tiekties. / Day 6. Something to aspire to. Šīs dienas tēma – vai ir kāda tehnika vai prasme, ko es vēlētos iemācīties vai uzlabot?
Todays theme – is there a technique or skill that I would like to learn or improve?
Kas attiecas uz tradicionālo tamborēšanu – visus stabiņus, ko līdz šim esmu redzējusi, esmu arī izmēģinājusi. Visu jau, protams, var vienmēr uzlabot. Pašlaik nevarētu teikt, ka ir kaut kas, ko es vēlētos uzlabot, bet esmu pārliecināta, ka tad, kad būs jātaisa kāds projekts, kas ietvers kādu no netradicionālajiem tamborēšanas veidiem – tos vienmēr var uzlabot.
All the stitches in traditional crochet that I have seen I have also tried out. Everything can always be improved, of course. For now I couldn’t say that I would like to improve something, but I am sure when I will have a project that includes non-traditional crochet techniques – they can always be improved.

Tāpēc man tamborēšana patīk, jo šeit nav robežu – vienmēr ir vieta, kur izpausties – līdz bezgalībai. Sākot no mazpazīstamākām tehnikām līdz sarežģītām apģērbu konstrukcijām.
Thats why I love crochet so much, there are no boundries – there is always a place to express yourself – till infinity. Starting from less known techniques till difficult clothing constructions.
Atcerējos! Ir viena tehnika, ko nekad neesmu mēģinājusi – double-ended crochet (šo varētu tulkot kā tamborēšanu ar dubulto adatu, jo tiek veikta ar adatu, kam abos galos ir āķi), kas esot līdzīga tunēziskajai, bet tomēr ir atšķirīga.
I remembered! There are one technique that I have never tried – double-eneded crochet that is similar to tunisian but differs. 

Protams, gribētu arī uzlabot paternu rakstīšanas prasmes – tas man vienmēr ir dubults darbs, jo jādomā 2 valodās – patiesībā trīs – arī tamborvalodā jādomā, un ja vēl rakstu, izmantojot UK terminus, tad jādomā 4 valodās (jo pamatā domāju US terminos). Ar terminiem viss ir skaidrs, bet kad ar tamborējumu jāveic nestandarta darbības – jāvelk, jāloka, jāsavij utt., tad neesmu droša, tāpēc rokos cauri paternu kalniem, lai atrastu vispiemērotākos terminus. Jā, nav viegli būt dizainerei... hehe :D Toties aizraujoši – bet par to pastāstīšu rīt. :)
I would also like  to improve my pattern writting skills – it is always a double work for me because I have to think in two languages – actually three – also in crochet language, and if I write using UK crochet terms then I have to think in 4 languages ( cause I basically think in US crochet terms). It would be all ok with crochet terms, but when it comes to non-standard actions like – pull, fold, twist etc. Then I’m not so sure. Then I go through a bunch of other patterns to seek the right word for the most suitable terms. Yes, it is not easy to be a designer... hehe :D But it is so exciting – I will tell you about it tomorrow. :)

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru