2010/10/25

Milzīgā mandala / Grand mandala

Šodien es vēlējos padalīties ar jums skaistā notikumā. Tas gan nav tieši saistīts ar tamborēšanu - bet tā nebūtu es, ja visur netiktu iepīta tamborēšana. :)
Tātad, modos es šorīt 4 no rīta, lai piedalītos Solaras 9. vārtu aktivācijā. Vairāk informācijas par šo notikumu skatiet ŠEIT.
Mums bija jādekorē telpa, kur notika pasākums, un es atnesu lielu tamborētu mandalu un piekāru to pie aizkariem.

Mandalas diametrs ir 85 cm.

Patiesībā tā ir veste - ieskatoties pamanīsiet rokriņķus.
Bet es šaubos, ka kāds būtu tik ku-kū, lai to valkātu :D

 
Today I wanted to share a beautiful event with you. It is not directly connected to crochet - but it wouldn't be me if I wouldn't involve crochet there :)
So, I woke up at 4 am this morning to attend Solara 9th gate activation. You can find more information about this event HERE.
We had to decorate the premisse, and I brought big crocheted mandala and hung it on the curtain.
 
Mandalas' diameter is 85 cm ( 33 1/2 inches).

It is actually a vest - you can see arm holes if you look closer. 
But I doubt anyone would be so qooqoo to wear that :D

2010/10/11

Vēl (atkal) 3 gatavas / 3 more off to go (again)

Labas ziņas - cepurnieks manī aizvien ir dzīvs :) Un tā kā laikapstākļi paliek arvien aukstāki un aukstāki, arī pieprasījums pēc cepurēm pieaug. Un man ir laba ziņa - šodien pieslēdza apkuri - urrā! Vairs nekādu aukstu roku un kāju! :)

Tātad šodien es sāku ar dažu nepabeigtu lietu pabeigšanu... tās bija gandrīz jau gatavas - pietrūka vēl tikai pēdējie akcenti. Tā ir laba sajūta, kad lietas ir pabeigtas, bet man ne pārāk patīk pats pabeigšanas process. Bet - kas jādara, tas jādara. :)Good news - hatter in me is still alive. :) And as the weather ir getting colder and colder every day, hats are ordered more often. And I got more good news - heating season started today - yaaayy! No cold hands and feet :)
 
So, today I started with finishing my unfinished things... they were almost done, except some last touches - flowers and edges. It's a good feeling getting them done, but I'm not enjoying this finishing process. But - you got to do what you got to do. :)

2010/10/08

Reljefais stabiņš / Front & Back Post double crochet

Labs rīts (diena, vakars) visiem!
  
Katru dienu apskatos bloga skatītājus, un tie nebeidz pārsteigt mani - starp tiem parādās arvien jaunas valstis: Dienvidkoreja, Brazīlija, Taizeme... Tas ir tik interesanti un forši, ka es sēžot šeit - Rīgā, savā dzīvoklī - varu sasniegt lasītājus visā pasaulē. :) paldies visiem, kam mans blogs noder par iedvesmu :)
 Kāds jau būs pamanījis, ka esmu uztaisījusi šeit jaunu sadaļu - "Pamācības". Vakar ar draudzeni Ilzi pa jokam nosmējām, ka jātaisa skola... un ko daru es? atnāku mājās un uztaisu "skolu" :D
Nesen bija jautājums par reljefajiem stabiņiem - tad nu šoreiz mēģināšu izskaidrot, kā tie veidojas. (teksts no liis.lv)

- - -

Good morning (day, evening)to you all!

Every day I watch my blog viewers, and they keep surprising me - there are new countries among them such as Southkorea, Brasil and Thailand... That is so interesting and cool that I siting here - in my Rigas' apartment - can reach all those cool people around the whole world. :) Thanks to you all who gets inspired by this blog :)

Someone might already found the new section - "Tutorials". Yesterday me and my friend Ilze were joking about making a school... and what do I do? I come home and make a "school" :D

- - -
 Tātad reljefie stabiņi:
 Reljefie stabiņi veido ļoti biezu reljefu tamborējumu. Ir divi reljefā stabiņa tamborēšanas veidi.
 

  Ar tamboradatu aizķer pavedienu un iedur to tamborējumā no izstrādājuma labās puses uz kreiso pusi, apņemot iepriekšējās kārtas stabiņa kājiņu no aizmugures, un iztamborē attiecīgo stabiņu. Tamborējums atgādina it kā rievoto adījumu.
  
  Ar tamboradatu aizķer pavedienu, to iedur tamborējumā no izstrādājuma kreisās puses uz labo pusi, apņemot iepriekšējās kārtas stabiņa kājiņu no priekšpuses. Šāds tamborējums izskatās veidots it kā no iegrimušiem stabiņiem.
  
Izmantojot abus šos tamborējuma veidus vienā rakstā, veidojas pinuma raksts.

Tamborējot stabiņus, kājiņas tiek apņemtas nevis iepriekšējā kārtā, bet dažas kārtas zemāk. Tādējādi veidojas reljefas vertikālas līnijas.

Reljefo stabiņu var ietamborēt slīpi, veidojot slīpo reljefo stabiņu. Šajā gadījumā adatu dur iepriekšējā kārtā nevis taisni apakšā, bet 2 vai 5 stabiņus pa kreisi vai pa labi tālāk, apņemot stabiņa kājiņu no aizmugures.
 
Vairāk bildes un soli-pa-solim pamācību (gan angliski) atradīsiet šeit.

As my english could be better, I found a very nice tutorial about Front Post double stitch and Back Post double stitch in english here. Enjoy! :)

2010/10/06

Dienas prieciņš / Joy of the day

Čau visiem!
 
Tā kā saulīte vēl aizvien spoži spīd, man atkal un atkal ir labas ziņas! Šodien ir divas labas ziņas: pirmā - es savā īpašumā ieguvu Betijas Barndenas grāmatu "Tamborējumi. Rokasgrāmata" (latviski izdevusi Zvaigzne ABC, 2005). Tā nav nekāda jaunā grāmata, bet vienalga tajā ir daudz labu lietu.
 
Un otra labā lieta - es dabūju savas etiķetes! Vūhū! Beidzot! Daru visu, cik labi vien varu, lai manas lietas izskatītos arvien labāk - un šis ir solis tuvāk tam.

Nu, ko es vēl varu piebilst - atkal jaukum-jauka diena!
Bučas un samīļojieni!
Dodos pie saviem tamboriem! :)
 


Hi y'all! 

As the sun is still shining bright - I am getting more and more good news! Today there were two: first I got a crochet book by Betty Barnden (originally called "The crochet stitch bible", 2004 Quatro Inc.). It's not new but anyway there's a lot of good stuff in it. 

And second good thing is - I got my labels! Woohoo! At last! Trying my best to make my things look better - I guess it's one step closer. 

What else can I say - a nice nice day again! 
Hugs and kisses! 
Going to my crochets! :)

2010/10/05

Vēlēšanu rezultātus gaidot / Waiting for election results

Kā jau mēs visi zinām (un varbūt arī nezinām), pāris dienu atpakaļ Latvijā notika Saeimas vēlēšanas.

Es - kā kārtīgs pilsonis - jau nobalsoju pirmspusdienā. Un vakarā - pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas - sēdos pie TV un gaidīju, kas tad nu būs savēlēti.

Tā kā neesmu aizrautīga politikas fane, tad pie televizora bez tambora rokās neiztikt. Izmēģināšanai biju nopirkusi pelēku un baltu pusvilnu. Un kas gan cits, ja ne cepure tapa... pāris stundas pagāja ātri.

Tad nolēmu, ka vajag arī šalli, jo dzijas pietika arī tai.

Tad nu ap 3 no rīta attapos ar jauku tamborētu pusvilnas komplektu un aptuveniem vēlēšanu rezultātiem.As we all know (and maybe don't know) couple days ago there were Parlament elections in Latvia. 

I - as an accurate citizen - voted befere noon. And  after the closing of electoral districts in the evening I sat at TV and waited whoes gonna be in. 

As I'm not a politics fan, I couldn't  watch TV without my crochet. I had to try gray and white half-wool yarn. And what else if not a hat... couple hours went by fast. 

Then I decided I need to make also a scarf, because I had enough yarn for that, too. 

Then around 3 am I had come up with nice crocheted half-wool set and approximate election results.

Find the pattern HERE.

2010/10/01

Publikācija žurnālā "Ievas Māja" / Publication in crafts magazine "Ievas Māja"

Cik šodien ir jauka diena! Šodien arī ir mana pirmā tamborējumu publikācija. Liels paldies tamborējumu dizainerei Šelbijai Allaho, kas iedrošināja mani to darīt - liels paldies Tev, Šelbij! Man liekas, ka tas ir neslikts iesākums. Varbūt pēc kāda laika mēs būsim kaimiņlapās kādā no starptautiskajiem tamborējumu žurnāliem :) Bet pagaidām man jāuzlabo savas angļu tehnisko shēmu rakstīšanas prasmes. Liels paldies arī visiem pārējiem, kas mani iedrošina un atbalsta! :*
  
Mēteļjaka - 30% alpaka, 50% vilna, 20% akrils. 8,8 mm tamboradata.
Foto: Gvido Kajons. Modele: Rita. Auskari: Kazene.
 

  
 
Oh, what a lovely day it is! It is also the day of my first crochet publication. Many thanks to crochet designer Shelby Allaho who encouraged me to do this - thank you Shelby so much! I think it's a good start. Maybe after some time we will be neighbours in some international crochet magazine :) But for now I have to improve my pattern writting skills in english. Many thanks also goes to everyone who encourages and supports me! :*
  
Cardigan - 30% alpaca, 50% wool, 20% acryl. Hook 8,8mm.
Photo: Gvido Kajons. Model: Rita. Earrings: Kazene.