2010/09/21

Widgets

Šurpu-turpu/ Back and forth

Labrīt pasaule!
 
Nu es droši tā varu teikt, jo pēdējo pāris mēnešu laikā šis blogs ir piedzīvojis ievērojamu paplašināšanos (laikam rakstīt angliski tomēr bija laba doma). Apmeklējumu skaits kuru katru brīdi sasniegs 10 000! Urrā! Katru dienu blogu apskata cilvēki no visām pasaules malām - ASV, Kanādas, Austrālijas, Ķīnas, Peru, Krievijas un, protams, dažādām Eiropas valstīm. LIELS PALDIES JUMS PAR TO! Gandrīz vai jānokaunas, ka esmu ierakusies tamboros un rakstu tik reti... apsolos laboties :)
 
Pašlaik strādāju pie rudens džempera - ir cerība, ka tas būs gatavs nedēļas beigās. Ceru, ka mans mīļotais vīra kungs būs tik laipns un safotografēs to, lai ir kāda jauka bilde.
 
Nākamā labā lieta, pie kuras tikšu nākamajā nedēļā ir Eleven etiķetes. Redzēju paraugus - man ļoti patika! :)
Vēl ir daudz jauku nākotnes plānu, bet par tiem citreiz :)

Ar sveicieniem,
Linda
 
 - - -


Good morning world!
 
Now I can say it, because this blog has expanded during last couple months (I guess writing in english was a good idea). Blogs’ views will reach 10 000 in the near future! Yaaay! Every day blog is viewed by people from different parts of the world – USA, Canada, Australia, China, Peru, Russia and Europe, of course. MANY THANKS TO YOU ALL! I should be ashamed that I have burried myself in crochets so deeply and I write so rarely... I promise to write more! :)
 
Right now I’m working on Autumn sweater – there’s a hope that it will be finished by the end of the week. I hope my beloved husband will be so kind and take some pictures of it.
 
Next great thing I’m going to get next week is Eleven labels. I saw samples – I loved them! :)
There are more plans, but I’m gonna keep them to myself till some other time :)
 
Greetings,
Linda

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru